+48 17 307 07 66

Blog

Najważniejsze zmiany wprowadzone przez RODO

28 maja 2018

RODO wprowadziło niemal rewolucyjne zmiany w ochronie danych osobowych. O czym powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca, by gromadzić i przetwarzać dane zgodnie z nowymi przepisami? Jakie środki bezpieczeństwa należy zastosować w celu zminimalizowania ryzyka rozpowszechnia danych i kiedy zgłaszać naruszenia do organu nadzorczego? (więcej…)

Czytaj dalej

Obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych – kto musi powołać IOD i kiedy?

18 maja 2018

Na gruncie wprowadzenia Rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”), które wejdzie w życie z dniem 25 maja 2018 r., nie będzie już w ogóle podmiotu zwanego „ABI” (Administrator Bezpieczeństwa Informacji). Podmiotem „zajmującym się” ochroną danych osobowych stanie się Inspektor Ochrony Danych („IOD”), który będzie pełnił jeszcze ważniejszą rolę...

Czytaj dalej

Czy można odzyskać pieniądze z polisolokaty po podpisaniu aneksu?

11 maja 2018

Polisy inwestycyjne to forma ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zwana też w skrócie „polisolokata”. Była to bardzo popularna forma oszczędzania pieniędzy, sformułowana w taki sposób, aby uniknąć tzw. podatku Belki. Oferowane były jako bezpieczna metoda ulokowania środków, które dodatkowo były inwestowane w różnego rodzaju instrumenty finansowe....

Czytaj dalej

Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

4 maja 2018

Największą formą ingerencji w instytucję własności stanowi wywłaszczenie nieruchomości. Może ona całkowicie pozbawić prawa do własności nieruchomości, użytkowania wieczystego, ale także ograniczonego prawa rzeczowego. Ograniczone prawo rzeczowe stanowią: użytkowanie, służebność, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu czy hipoteka. Wywłaszczenie może zostać przeprowadzone tylko i wyłącznie na cele publiczne, w...

Czytaj dalej