+48 17 307 07 66

Blog

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

29 czerwca 2018

RODO, czyli Unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych weszło w życie 25 maja 2018 roku.  Spowodowało to nałożenie na osoby przetwarzające dane osobowe i decydujące o celach przetwarzania (czyli administratorów tych danych) szeregu nowych obowiązków. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych stanowi właśnie jeden z takich obowiązków. Co to...

Czytaj dalej

Kiedy jest możliwa zmiana alimentów?

22 czerwca 2018

Należy zauważyć, że w wielu sprawach pierwsze orzeczenie o obowiązku alimentacyjnym względem małoletnich zapada, gdy mają oni kilka lat. Powszechnie wiadomo, że wraz z dojrzewaniem dziecka rosną jego potrzeby, a to z kolei generuje większe koszty jego utrzymania. Zmiana alimentów może iść wówczas w parze ze zmianą okoliczności...

Czytaj dalej

Czym jest mobbing i jakie roszczenia z niego wynikają?

15 czerwca 2018

Wiek XX wraz z modernizacją życia społecznego i kultury pracy przyniósł także nowe zjawiska i zagrożenia związane z pracą. Przejście od rzemieślniczego czy też „fabrycznego” trybu pracy indywidualnej na zespołowy, w którym kładzie się nacisk na grupę osób i „projekt”, który pracownicy współtworzą, spowodowało powstanie nowych zjawisk i zagrożeń....

Czytaj dalej