+48 17 307 07 66

Blog

Obniżenie alimentów – kiedy można się o nie starać?

24 sierpnia 2018

Jak już pisaliśmy w poprzednim artykule, w polskim systemie prawnym jest możliwa zmiana wysokości alimentów, zarówno przez podwyższenie, obniżenie jak i przez uchylenie obowiązku alimentacyjnego. W niniejszym artykule zostanie szczegółowo omówiona tematyka związana z obniżeniem alimentów. Rodzi się bowiem o to pytanie - kiedy można się starać o...

Czytaj dalej

Naruszenie majątkowych praw autorskich – roszczenia

22 sierpnia 2018

Prawo autorskie, będące szczególną gałęzią prawa cywilnego, reguluje również stosunki cywilnoprawne pomiędzy podmiotami prawa, których przedmiotem jest przede wszystkim utwór. Jako przejaw działalności ludzkiej, stanowiący uzewnętrznienie unikalnej osobowości twórcy, znajduje się pod szczególną ochroną ustawodawcy polskiego i unijnego. Z tego względu również katalog roszczeń przysługujący uprawnionemu, gdy zajdzie naruszenie...

Czytaj dalej

Dowody w sprawie rozwodowej – charakterystyka i katalog

20 sierpnia 2018

Postępowanie rozwodowe jest długotrwałe oraz skomplikowane pod względem dowodowym. Trzeba pamiętać, iż głównym celem postępowania rozwodowego jest ustalenie przez Sąd, czy zaistniała podstawowa przesłanka uprawniająca do orzeczenia rozwodu: trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego między stronami. Dowody w sprawie rozwodowej służyć mają przy tym wykazaniu również innych okoliczności podnoszonych przez strony. W...

Czytaj dalej

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. – koszty i skutki podatkowe

10 sierpnia 2018

Kontynuując cykl artykułów dotyczących przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę z o.o. w pewnym momencie trzeba dotknąć tematu związanego z kosztami przekształcenia, a w szczególności tego, jakie skutki podatkowe wywrze przekształcenie. Dzisiaj chciałbym poruszyć problematykę niektórych zagadnień podatkowych związanych z przekształceniem przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę z...

Czytaj dalej

Zastrzeżenie znaku towarowego – procedura oraz opłaty

6 sierpnia 2018

Znakiem towarowym jest oznaczenie możliwe do przedstawienia w sposób graficzny. Bardzo istotnym elementem znaku towarowego jest jego indywidualny charakter - umożliwia to proste rozróżnienie produktu lub usługi danego przedsiębiorcy na rynku. Znak towarowy ma istotne znaczenie przy budowaniu wizerunku oraz reputacji danej marki. Zadać należy sobie zatem pytanie,...

Czytaj dalej