+48 17 307 07 66

Blog

Egzekucja postanowienia o kontaktach z dzieckiem

26 listopada 2018

Sytuacje, w których pomimo sądowego regulowania kontaktów z dzieckiem, drugi rodzic utrudnia kontakt z dzieckiem zdarzają się niezwykle często. Gdy konflikt między rodzicami jest duży, robią oni wszystko, byleby "zrobić sobie na złość". W pratyce najczęściej mamy do czynienia z następującymi przypadkami. Pierwszy, kiedy rodzic, u którego dziecko stale...

Czytaj dalej

Jak uzyskać pozwolenie na broń?

16 listopada 2018

Wokół ustawy o broni i amunicji wyrosło dotychczas wiele mitów i nieścisłości. Problematyka uzyskania dostępu do broni stała się przedmiotem dyskusji wywołującym wiele emocji. Celem niniejszego wpisu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie jak uzyskać pozwolenie na broń w zależności od potrzeb zainteresowanego. W pierwszej kolejności trzeba wskazać, że pozwolenia...

Czytaj dalej

Dziedziczenie praw autorskich osobistych i majątkowych

14 listopada 2018

Prawo autorskie stanowi swego rodzaju niezwykłą gałęzią prawa własności intelektualnej regulującą zagadnienia związane z autorstwem utworów, przenoszeniem praw związanych z utworami, szczególnymi prawami i obowiązkami twórców, wydawców i osób trzecich korzystających z utworów. Przedmiotem regulacji prawa autorskiego jest także dziedziczenie praw autorskich osobistych i majątkowych związanych z utworem. W...

Czytaj dalej

Umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe czy umowa licencyjna?

5 listopada 2018

Każdemu autorowi utworu przysługuje w szczególności prawo do rozporządzania swoim dziełem. Oznacza to zatem, że ma on możliwość przekazywania swoich autorskich praw majątkowych do utworu innym osobom. Należy jednocześnie przypomnieć, iż rozporządzać można jedynie autorskimi prawami majątkowymi. Autorskie prawa osobiste są niezbywalne i nie ma możliwości ich przekazania...

Czytaj dalej