+48 17 307 07 66

Blog

Odszkodowanie za zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

27 czerwca 2019

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej również jako „Ustawa”) przewiduje roszczenia dla właściciela nieruchomości lub użytkownika wieczystego w sytuacji, w której w wyniku uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wystąpią negatywne konsekwencje dla jego nieruchomości. W niniejszym artykule zostanie przedstawione zagadnienie...

Czytaj dalej

Odszkodowanie za działki wydzielone pod drogi publiczne

19 czerwca 2019

Przejmowanie gruntów przez podmioty publiczne, w celu wydzielenia ich na drogi publiczne, stanowi realizację jawnych celów publicznych. Możliwość tego typu przejęcia została przewidziana w art. 98 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dalej również jako „Ustawa” lub „u.g.n.”). Ponadto, zgodnie ze wskazanym artykułem właścicielowi...

Czytaj dalej

Co zrobić, gdy emitent obligacji nie wypłaca odsetek lub nie wykupuje obligacji w terminie? – Żądanie natychmiastowego wykupu obligacji.

11 czerwca 2019

Obligacja jest papierem wartościowym, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Najczęściej świadczeniem emitenta jest zapłata określonej kwoty pieniężnej wraz z odsetkami umownymi. Obligacje są niezwykle popularnym sposobem dokapitalizowania podmiotów gospodarczych (takich jak spółki) lub nawet samorządów (obligacje...

Czytaj dalej

Przyczyny unieważnienia znaku towarowego

6 czerwca 2019

Rejestracja znaku towarowego to jeden z podstawowych sposobów ochrony marki. Wiele osób uważa, że najważniejsze w tym procesie jest samo zgłoszenie znaku towarowego. Należy jednak pamiętać, że nie na każdy zgłoszony znak towarowy zostanie udzielone prawo ochronne. Znak towarowy jest chroniony jeśli nie zaszły bezwzględne lub względne przeszkody...

Czytaj dalej