+48 17 307 07 66

Blog

Wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. krok po kroku

30 października 2019

Na blogu poruszany był już problem związany z wyłączeniem wspólnika a likwidacją spółki – jakie korzyści i wady niosą te rozwiązania, dzisiaj natomiast poddany zostanie analizie temat samego wyłączenia wspólnika ze spółki z o.o. oraz jak przebiega ta procedura krok po kroku. Ważne przyczyny wyłączenia wspólnika. Na pierwszy...

Czytaj dalej

Skutki wyroku TSUE w sprawie frankowiczów

23 października 2019

Wyrok wydany 3 października 2019 r. przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej również jako „TSUE”) dotyczący kredytu we frankach może zmienić sytuację tzw. frankowiczów. W szczególności, zwiększy szanse konsumentów na wygraną w polskich sądach. Sprawa przed Sądem Okręgowym w Warszawie Wyrok jest następstwem skierowanych przez Sąd Okręgowy w...

Czytaj dalej

Kiedy jest możliwy rozwód na pierwszej rozprawie?

14 października 2019

Podjęcie decyzji o rozwodzie nigdy nie należy do prostych, a postępowania rozwodowe zwykle są długotrwałe. Mając jednak na względzie długość toczących się postępowań, warto się zastanowić czy pomimo nieporozumień pomiędzy stronami zasadne jest roztrząsanie wszystkich spornych kwestii na sali sądowej, a tym samym prowadzenie długotrwałego postępowania. Do rozwodu dochodzi...

Czytaj dalej

Utwór w rozumieniu prawa autorskiego

9 października 2019

Utwór jest szczególnym przedmiotem zainteresowania prawa, gdyż jako element prawa własności intelektualnej chroni wytwory niematerialne stworzone przez człowieka. Ustawa o prawie autorskim wprowadza jednak pewne przesłanki warunkujące możliwość uznania konkretnego przejawu twórczości za utwór, a w konsekwencji przyznania mu ochrony prawnej. Przepisy ustawy o prawie autorskim statuują, że utwór musi...

Czytaj dalej

Czy można żądać zwrotu całości składek wpłaconych na polisolokatę?

4 października 2019

„Polisolokatami” nazywane są umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Oferowane były przez banki oraz ubezpieczycieli jako atrakcyjna metoda ulokowania środków pieniężnych. Miały być one pomnażane poprzez inwestowanie w różnego rodzaju instrumenty finansowe. Same umowy dodatkowo zawierały element ochronny w postaci polisy na życie. Produkty tego typu...

Czytaj dalej