+48 17 307 07 66

Blog

Rodzaje umów licencyjnych

29 listopada 2019

Na wstępie niniejszego artykułu należy wskazać czym jest licencja. Pojęcie to rozumiane jest czasami w sposób dwojaki. Wynika to z faktu, iż w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (dalej również jako „pr. aut.”) w art. 41 ust. 2 opisana została...

Czytaj dalej

Zakaz konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy i po jego rozwiązaniu

20 listopada 2019

Gwałtowny rozwój nowych technologii wpływa istotnie na specjalizację pracy oraz jej profesjonalizację. Branże kreatywne, innowacyjne czy IT konkurują ze sobą w przedmiocie wynalazczości, co zawsze wiąże się z odkrywaniem nowych sposób tworzenia produktu, metod jego ulepszania, wydajności i efektywności. Jaki związek z dynamicznym rozwojem firm mają pracownicy? Odpowiedź jest...

Czytaj dalej

Rezygnacja z funkcji członka zarządu w spółce z o.o. krok po kroku

13 listopada 2019

Członek zarządu to osoba fizyczna wchodząca w skład organu uprawnionego do prowadzenia spraw spółki z o.o. Zarząd reprezentuje spółkę, a więc między innymi podpisuje umowy, prowadzi negocjacje, zaciąga w jej imieniu zobowiązania i rozporządza prawami. Ustawodawca przyznał szczególne uprawnienia członkom zarządu w stosunkach pomiędzy spółką a osobami trzecimi,...

Czytaj dalej

Jak unieważnić lub odwalutować kredyt frankowy

5 listopada 2019

Wydanie przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej również jako „TSUE”) w dniu 3 października 2019 r. wyroku, będącego odpowiedzią na pytania Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczących kredytu frankowego, zwiększa niewątpliwie szanse konsumentów na wygraną w polskich sądach. Atrakcyjne kredyty we frankach Kredyty we frankach szwajcarskich udzielane były przez...

Czytaj dalej