+48 17 307 07 66

--- Autor: ---

Zakaz konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy i po jego rozwiązaniu

20 listopada 2019

Gwałtowny rozwój nowych technologii wpływa istotnie na specjalizację pracy oraz jej profesjonalizację. Branże kreatywne, innowacyjne czy IT konkurują ze sobą w przedmiocie wynalazczości, co zawsze wiąże się z odkrywaniem nowych sposób tworzenia produktu, metod jego ulepszania, wydajności i efektywności. Jaki związek z dynamicznym rozwojem firm mają pracownicy? Odpowiedź jest...

Czytaj dalej

Rezygnacja z funkcji członka zarządu w spółce z o.o. krok po kroku

13 listopada 2019

Członek zarządu to osoba fizyczna wchodząca w skład organu uprawnionego do prowadzenia spraw spółki z o.o. Zarząd reprezentuje spółkę, a więc między innymi podpisuje umowy, prowadzi negocjacje, zaciąga w jej imieniu zobowiązania i rozporządza prawami. Ustawodawca przyznał szczególne uprawnienia członkom zarządu w stosunkach pomiędzy spółką a osobami trzecimi,...

Czytaj dalej

Wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. krok po kroku

30 października 2019

Na blogu poruszany był już problem związany z wyłączeniem wspólnika a likwidacją spółki – jakie korzyści i wady niosą te rozwiązania, dzisiaj natomiast poddany zostanie analizie temat samego wyłączenia wspólnika ze spółki z o.o. oraz jak przebiega ta procedura krok po kroku. Ważne przyczyny wyłączenia wspólnika. Na pierwszy...

Czytaj dalej

Utwór w rozumieniu prawa autorskiego

9 października 2019

Utwór jest szczególnym przedmiotem zainteresowania prawa, gdyż jako element prawa własności intelektualnej chroni wytwory niematerialne stworzone przez człowieka. Ustawa o prawie autorskim wprowadza jednak pewne przesłanki warunkujące możliwość uznania konkretnego przejawu twórczości za utwór, a w konsekwencji przyznania mu ochrony prawnej. Przepisy ustawy o prawie autorskim statuują, że utwór musi...

Czytaj dalej