+48 17 307 07 66

--- Autor: ---

Rodzaje umów licencyjnych

29 listopada 2019

Na wstępie niniejszego artykułu należy wskazać czym jest licencja. Pojęcie to rozumiane jest czasami w sposób dwojaki. Wynika to z faktu, iż w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (dalej również jako „pr. aut.”) w art. 41 ust. 2 opisana została...

Czytaj dalej

Jak unieważnić lub odwalutować kredyt frankowy

5 listopada 2019

Wydanie przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej również jako „TSUE”) w dniu 3 października 2019 r. wyroku, będącego odpowiedzią na pytania Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczących kredytu frankowego, zwiększa niewątpliwie szanse konsumentów na wygraną w polskich sądach. Atrakcyjne kredyty we frankach Kredyty we frankach szwajcarskich udzielane były przez...

Czytaj dalej

Skutki wyroku TSUE w sprawie frankowiczów

23 października 2019

Wyrok wydany 3 października 2019 r. przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej również jako „TSUE”) dotyczący kredytu we frankach może zmienić sytuację tzw. frankowiczów. W szczególności, zwiększy szanse konsumentów na wygraną w polskich sądach. Sprawa przed Sądem Okręgowym w Warszawie Wyrok jest następstwem skierowanych przez Sąd Okręgowy w...

Czytaj dalej

Czy można żądać zwrotu całości składek wpłaconych na polisolokatę?

4 października 2019

„Polisolokatami” nazywane są umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Oferowane były przez banki oraz ubezpieczycieli jako atrakcyjna metoda ulokowania środków pieniężnych. Miały być one pomnażane poprzez inwestowanie w różnego rodzaju instrumenty finansowe. Same umowy dodatkowo zawierały element ochronny w postaci polisy na życie. Produkty tego typu...

Czytaj dalej

Utrudnianie dostępu do rynku jako czyn nieuczciwej konkurencji

26 września 2019

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej również jako „Ustawa”) „czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta”. Tym samym, aby uznać dane działania za...

Czytaj dalej