+48 17 307 07 66

--- Autor: ---

Czy można żądać zwrotu całości składek wpłaconych na polisolokatę?

4 października 2019

„Polisolokatami” nazywane są umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Oferowane były przez banki oraz ubezpieczycieli jako atrakcyjna metoda ulokowania środków pieniężnych. Miały być one pomnażane poprzez inwestowanie w różnego rodzaju instrumenty finansowe. Same umowy dodatkowo zawierały element ochronny w postaci polisy na życie. Produkty tego typu...

Czytaj dalej

Utrudnianie dostępu do rynku jako czyn nieuczciwej konkurencji

26 września 2019

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej również jako „Ustawa”) „czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta”. Tym samym, aby uznać dane działania za...

Czytaj dalej

Dochodzenie roszczeń od Vienna Life Vienna Insurance Group (dawna Skandia)

23 sierpnia 2019

Umowy inwestycyjne z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, czyli polisy inwestycyjne, przez wiele osób nazywane „polisolokatami” to produkt, który kilka lat temu był bardzo często reklamowany i oferowany klientom przez banki oraz ubezpieczycieli jako bezpieczna metoda ulokowania środków, które dodatkowo były inwestowane w różnego rodzaju instrumenty finansowe. Jednym z nich...

Czytaj dalej

Co nam daje zastrzeżenie znaku towarowego?

10 lipca 2019

Podczas zakładania przedsiębiorstwa staje się przed wieloma różnymi wyborami, dotyczącymi jego przyszłości. Jednym z ważniejszych wyborów jest nazwa oraz logo, pod jakim przedsiębiorstwo będzie działać. Jednak wybór ten wiąże się z kolejnym, równie istotnym – czy postanowimy zastrzec stworzony przez nas znak towarowy. Czy trzeba zastrzec logo przedsiębiorstwa?...

Czytaj dalej

Odszkodowanie za działki wydzielone pod drogi publiczne

19 czerwca 2019

Przejmowanie gruntów przez podmioty publiczne, w celu wydzielenia ich na drogi publiczne, stanowi realizację jawnych celów publicznych. Możliwość tego typu przejęcia została przewidziana w art. 98 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dalej również jako „Ustawa” lub „u.g.n.”). Ponadto, zgodnie ze wskazanym artykułem właścicielowi...

Czytaj dalej