+48 17 307 07 66

--- Autor: ---

Co nam daje zastrzeżenie znaku towarowego?

10 lipca 2019

Podczas zakładania przedsiębiorstwa staje się przed wieloma różnymi wyborami, dotyczącymi jego przyszłości. Jednym z ważniejszych wyborów jest nazwa oraz logo, pod jakim przedsiębiorstwo będzie działać. Jednak wybór ten wiąże się z kolejnym, równie istotnym – czy postanowimy zastrzec stworzony przez nas znak towarowy. Czy trzeba zastrzec logo przedsiębiorstwa?...

Czytaj dalej

Odszkodowanie za działki wydzielone pod drogi publiczne

19 czerwca 2019

Przejmowanie gruntów przez podmioty publiczne, w celu wydzielenia ich na drogi publiczne, stanowi realizację jawnych celów publicznych. Możliwość tego typu przejęcia została przewidziana w art. 98 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dalej również jako „Ustawa” lub „u.g.n.”). Ponadto, zgodnie ze wskazanym artykułem właścicielowi...

Czytaj dalej

Przyczyny unieważnienia znaku towarowego

6 czerwca 2019

Rejestracja znaku towarowego to jeden z podstawowych sposobów ochrony marki. Wiele osób uważa, że najważniejsze w tym procesie jest samo zgłoszenie znaku towarowego. Należy jednak pamiętać, że nie na każdy zgłoszony znak towarowy zostanie udzielone prawo ochronne. Znak towarowy jest chroniony jeśli nie zaszły bezwzględne lub względne przeszkody...

Czytaj dalej

Usunięcie danych a RODO

17 maja 2019

W artykule 17, w sekcji 3 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej również jako „Rozporządzenie” lub „RODO”) opisane zostało prawo do żądania usunięcia danych, czyli tzw. prawo do bycia zapomnianym. W niniejszym artykule zostanie wyjaśnione kto może złożyć wniosek tego typu, w jakich okolicznościach, a także jakie obowiązki...

Czytaj dalej

Ubezwłasnowolnienie – jak przebiega procedura?

29 marca 2019

Ubezwłasnowolnienie stosuje się w celu ochrony nad osobami, które same nie są w stanie w sposób racjonalny samodzielnie kierować swoim postępowaniem. Przesłanki ubezwłasnowolnienia mogą wynikać na przykład ze wskazań medycznych osoby starszej, choroby psychicznej czy alkoholizmu. Na wstępie, należy wskazać, że ubezwłasnowolnienie może przyjmować dwie formy – całkowite...

Czytaj dalej