+48 17 307 07 66

--- Autor: ---

Ile kosztuje zastrzeżenie znaku towarowego?

22 stycznia 2019

Znacząca zmiana w zakresie wysokości opłat dotyczących zarejestrowania znaku towarowego miała miejsce w 2016 roku. Mianowicie, od 14 października 2016 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (dalej jako...

Czytaj dalej

Dział spadku a stwierdzenie nabycia spadku

8 października 2018

Wiele osób zadaje sobie pytanie o to, czym różni się stwierdzenie nabycia spadku od działu spadku. Celem niniejszego artykułu jest zwięzłe wyjaśnienie różnić pomiędzy przedmiotowymi instytucjami prawnymi. Stwierdzenie nabycia spadku Stwierdzenie nabycia spadku to inaczej prawne potwierdzenie tego, kto został spadkobiercą po zmarłym, a także w jakim udziale...

Czytaj dalej

Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony

3 października 2018

Umowę najmu można zawrzeć na czas oznaczony i nieoznaczony. Zasadniczym zamiarem ustawodawcy była taka regulacja stosunków cywilnych, aby nie dochodziło do zawierania umów, których nie można „zakończyć”. Zasadą jest zatem, że umowę na czas nieoznaczony można zawsze wypowiedzieć. Dzisiejszy wpis poświęcony będzie jednak umowie zawartej na czas oznaczony....

Czytaj dalej

Bilingi jako dowód w sprawie rozwodowej

28 września 2018

W poprzednim artykule zostały zaprezentowane szczegółowo kwestie związane z wiadomościami SMS oraz wiadomościami e-mail jako dowodami w sprawie rozwodowej. W niniejszym natomiast omówimy kwestie związane z bilingami będącymi dowodami w sprawach rozwodowych. Biling przedstawia zestawienie wszystkich połączeń ze wskazaniem numerów poszczególnych abonentów, do których połączenia były wykonywane, oraz zestawieniem czasu...

Czytaj dalej

SMS-y i e-maile jako dowód w sprawie rozwodowej

21 września 2018

Wraz z rozwojem techniki, a w szczególności Internetu relacje międzyludzkie w dużej mierze  przeniosły się do świata wirtualnego. W ostatnim czasie stało się głośno o sprawie rozwodowej pewnej Włoszki, która przyłapała swojego męża na nawiązywaniu dwuznacznych relacji z innymi kobietami za pośrednictwem portalu randkowego i postanowiła od niego odejść....

Czytaj dalej