Blog

Bilingi jako dowód w sprawie rozwodowej

W poprzednim artykule zostały zaprezentowane szczegółowo kwestie związane z wiadomościami SMS oraz wiadomościami e-mail jako dowodami w sprawie rozwodowej. W niniejszym natomiast omówimy kwestie związane z bilingami będącymi dowodami w sprawach rozwodowych. Biling przedstawia zestawienie wszystkich połączeń ze wskazaniem numerów poszczególnych abonentów, do których połączenia były wykonywane, oraz zestawieniem czasu ich trwania. Wobec tego należy odpowiedzieć sobie na zasadnicze pytanie: czy mogą one stanowić dowód w sprawie rozwodowej?

Wielokrotnie podkreślaliśmy, że zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: „k.p.c.”), przedmiotem dowodu są fakty mające istotne znaczenie dla sprawy. Jeśli jeden z małżonków chce dowieść, że to drugi małżonek ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego stron, musi przedstawić stosowne dowody. Pomocne w tym zakresie będzie przedstawienie bilingów, szczególnie jeśli małżonek wdał się w romans. Z informacji w nich zawartych wynikać będzie jednoznacznie w jakim terminie, przez jaki czas i z jaką częstotliwością małżonek kontaktował się z konkretnym numerem.

[spis-tresci]

Bilingi telefoniczne – dowód w sprawie rozwodowej

Sądy nie sprzeciwiają się przeprowadzaniu dowodów z billingów w postępowaniu rozwodowym. Taki dowód przeprowadza się najczęściej na wniosek jednej ze stron. Sąd zwraca się wówczas do operatora telekomunikacyjnego, aby ten przesłał sądowi stosowne bilingi na potrzeby postępowania. Zaznaczyć jednak należy, iż – zgodnie ustawą z dnia 6 lipca 2004 r. z Prawo Telekomunikacyjne, a w szczególności zgodnie z art. 159 ustawy – operator ma prawo do odmówienia wydania sądowi bilingów. Wówczas niestety sąd nie ma możliwości prawnych, które pozwalały by skutecznie wymagać przesłania bilingów przez operatora wbrew jego woli.

Powyższe potwierdza jednoznacznie stanowisko Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 6 kwietnia 2011 r. (sygn. akt I ACz 279/11), zgodnie z którym:

„Ani prawo telekomunikacyjne, ani przepisy Kodeksu postępowania cywilnego nie stwarzają podstawy uzasadniającej wydanie przez sąd w sprawie cywilnej postanowienia dowodowego obligującego operatora do przetworzenia i przekazania temu sądowi danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną.”

Podsumowanie

Sąd, przed którym toczy się postępowanie rozwodowe, ma prawo zwrócić się do operatora z wnioskiem o ujawnienie bilingów. Operator ma jednak prawo odmówić ich udostępnienia, co czasami ma miejsce w toczących się sprawach. Jeżeli operator zdecyduje się  na dostarczenie bilingów, wówczas będą one służyły za dowód w sprawie rozwodowej. Jak wielokrotnie wskazywaliśmy, katalog dowodów w postępowaniu cywilnym jest otwarty.

Adwokaci i radcowie prawni, tworzący Kancelarię prawną TMH, mają szerokie doświadczenie w zakresie powadzenia spraw z prawa rodzinnego, w tym w szczególności z zakresu spraw rozwodowych. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Nasza Kancelaria adwokacko-radcowska udziela zarówno doraźnych porad prawnych, jak i reprezentuje Klientów w postępowaniu sądowym. Wszystko zależy od okoliczności danej sprawy. Radcy prawni oraz adwokaci z Kancelarii Prawnej TMH wiedzą, że postępowania rozwodowe obciążone są szczególnym ładunkiem emocjonalnym. Udzielana w tym zakresie pomoc prawna uwzględnia tę okoliczność.

Jeżeli zainteresował Państwa opisany wyżej temat, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią (tel.: +48 17 307 07 66, +48 12 307 09 88 lub e-mail: kancelaria@ktmh.pl) oraz do umówienia spotkania w biurze Kancelarii w Rzeszowie lub Krakowie.

Julia Bonusiak

Jestem aplikantem radcowskim przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. Specjalizuje się w zakresie zagadnień prawa bankowego, windykacji należności Klientów, prawa cywilnego oraz wsparciem w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Kontakt
Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu biznesowego z użytkownikami strony. Udostępnienie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Kancelarię TMH zawarto w Polityce prywatności.

Kancelaria Prawna TMH

Kancelaria Prawna TMH – Rzeszów
ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

Tel: (17) 307 07 66
Kancelaria Prawna TMH – Kraków
Rynek Dębnicki 6/3
30‑319 Kraków

Tel: (12) 307 09 88
Ocena Google
5.0
Na podstawie 113 recenzji
×