+48 17 307 07 66

Blog

Odszkodowanie za zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

27 czerwca 2019

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej również jako „Ustawa”) przewiduje roszczenia dla właściciela nieruchomości lub użytkownika wieczystego w sytuacji, w której w wyniku uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wystąpią negatywne konsekwencje dla jego nieruchomości. W niniejszym artykule zostanie przedstawione zagadnienie...

Czytaj dalej

Odszkodowanie za działki wydzielone pod drogi publiczne

19 czerwca 2019

Przejmowanie gruntów przez podmioty publiczne, w celu wydzielenia ich na drogi publiczne, stanowi realizację jawnych celów publicznych. Możliwość tego typu przejęcia została przewidziana w art. 98 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dalej również jako „Ustawa” lub „u.g.n.”). Ponadto, zgodnie ze wskazanym artykułem właścicielowi...

Czytaj dalej

Jak ubiegać się o odszkodowanie za odwołany lot?

12 września 2018

Tematyka odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot była na blogu Kancelarii TMH już poruszana. W pierwszym wpisie poruszone zostało zagadnienie o tym, komu przysługuje odszkodowanie i jak je uzyskać. Dzisiaj należy przejść do kolejnego aspektu, a mianowicie odpowiedzi na pytanie, jak ubiegać się o odszkodowanie za odwołany lot?...

Czytaj dalej

Błąd medyczny – czym jest i co zrobić, gdy zaistnieje?

1 sierpnia 2018

Medycyna jest dziedziną nauki, która rozwija się w bardzo szybkim tempie. Zabiegi, które jeszcze kilkanaście lat temu wydawały się bardzo skomplikowane, obecnie są powszechnie wykonywane. Czasem, nawet mimo posiadania specjalistycznej wiedzy i sprzętu medycznego oraz odpowiedniego doświadczenia, zabieg kończy się nieoczekiwanymi powikłaniami. Powikłania te mogą mieć daleko idące negatywne konsekwencje...

Czytaj dalej

Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość

4 maja 2018

Największą formą ingerencji w instytucję własności stanowi wywłaszczenie nieruchomości. Może ona całkowicie pozbawić prawa do własności nieruchomości, użytkowania wieczystego, ale także ograniczonego prawa rzeczowego. Ograniczone prawo rzeczowe stanowią: użytkowanie, służebność, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu czy hipoteka. Wywłaszczenie może zostać przeprowadzone tylko i wyłącznie na cele publiczne, w...

Czytaj dalej