+48 17 307 07 66

Blog

Jak unieważnić lub odwalutować kredyt frankowy

5 listopada 2019

Wydanie przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej również jako „TSUE”) w dniu 3 października 2019 r. wyroku, będącego odpowiedzią na pytania Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczących kredytu frankowego, zwiększa niewątpliwie szanse konsumentów na wygraną w polskich sądach. Atrakcyjne kredyty we frankach Kredyty we frankach szwajcarskich udzielane były przez...

Czytaj dalej

Skutki wyroku TSUE w sprawie frankowiczów

23 października 2019

Wyrok wydany 3 października 2019 r. przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej również jako „TSUE”) dotyczący kredytu we frankach może zmienić sytuację tzw. frankowiczów. W szczególności, zwiększy szanse konsumentów na wygraną w polskich sądach. Sprawa przed Sądem Okręgowym w Warszawie Wyrok jest następstwem skierowanych przez Sąd Okręgowy w...

Czytaj dalej

Bezczynność organu administracyjnego i przewlekłe prowadzenie postępowania

1 października 2019

Podstawą wyznaczającą ramy czasowe dla trwania postępowania administracyjnego są przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (dalej również jako „k.p.a.”). Gdy jednak postępowanie to się nadmiernie przedłuża, bądź gdy organ nie podejmuje żadnych czynności, stronie przysługuje możliwość skorzystania z instytucji ponaglenia, a następnie złożenia...

Czytaj dalej

Odzyskiwanie środków z obligacji – procedura pozywania emitenta

2 sierpnia 2019

Może się zdarzyć tak, że emitent, u którego nabywa się obligacje okaże się nierzetelnym kontrahentem, albo z innych względów wypłata środków z obligacji nie będzie możliwa w umówionym terminie. Wtedy należy podjąć odpowiednie kroki prawne w celu odzyskania wymagalnych należności. Przedmiotem dzisiejszego wpisu jest opis problematyki odzyskiwania środków z...

Czytaj dalej

Prawa i obowiązki świadka w postępowaniu cywilnym

25 marca 2019

Pozostając jeszcze w przedmiocie praw i obowiązków świadka w postępowaniach sądowych, warto teraz pochylić się nad tym zagadnieniem uregulowanym odpowiednio w Kodeksie postępowania cywilnego (k.p.c.). Przepisy prawa formalnego mającego zastosowanie do sprawy cywilnych odmiennie niż w prawie karnym normują kwestie dowodowe i sytuację prawną świadka. Przede wszystkim dlatego,...

Czytaj dalej