+48 17 307 07 66

Blog

Dziedziczenie praw autorskich osobistych i majątkowych

14 listopada 2018

Prawo autorskie stanowi swego rodzaju niezwykłą gałęzią prawa własności intelektualnej regulującą zagadnienia związane z autorstwem utworów, przenoszeniem praw związanych z utworami, szczególnymi prawami i obowiązkami twórców, wydawców i osób trzecich korzystających z utworów. Przedmiotem regulacji prawa autorskiego jest także dziedziczenie praw autorskich osobistych i majątkowych związanych z utworem. W...

Czytaj dalej

Umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe czy umowa licencyjna?

5 listopada 2018

Każdemu autorowi utworu przysługuje w szczególności prawo do rozporządzania swoim dziełem. Oznacza to zatem, że ma on możliwość przekazywania swoich autorskich praw majątkowych do utworu innym osobom. Należy jednocześnie przypomnieć, iż rozporządzać można jedynie autorskimi prawami majątkowymi. Autorskie prawa osobiste są niezbywalne i nie ma możliwości ich przekazania...

Czytaj dalej

Naruszenie majątkowych praw autorskich – roszczenia

22 sierpnia 2018

Prawo autorskie, będące szczególną gałęzią prawa cywilnego, reguluje również stosunki cywilnoprawne pomiędzy podmiotami prawa, których przedmiotem jest przede wszystkim utwór. Jako przejaw działalności ludzkiej, stanowiący uzewnętrznienie unikalnej osobowości twórcy, znajduje się pod szczególną ochroną ustawodawcy polskiego i unijnego. Z tego względu również katalog roszczeń przysługujący uprawnionemu, gdy zajdzie naruszenie...

Czytaj dalej

Zastrzeżenie znaku towarowego – procedura oraz opłaty

6 sierpnia 2018

Znakiem towarowym jest oznaczenie możliwe do przedstawienia w sposób graficzny. Bardzo istotnym elementem znaku towarowego jest jego indywidualny charakter - umożliwia to proste rozróżnienie produktu lub usługi danego przedsiębiorcy na rynku. Znak towarowy ma istotne znaczenie przy budowaniu wizerunku oraz reputacji danej marki. Zadać należy sobie zatem pytanie,...

Czytaj dalej