+48 17 307 07 66

Blog

Wypowiedzenie umowy najmu przez właściciela lokalu mieszkalnego

12 lutego 2019

Coraz więcej osób decyduje się na inwestowanie w nieruchomości, które następnie zostają wynajęte. W tym celu właściciel mieszkania (dalej również jako „wynajmujący”) podpisuje umowę z lokatorem lub lokatorami (dalej również jako „najemca”). W wielu przypadkach najemcy to ludzie uczciwi, którzy opłacają terminowo czynsz i opłaty za media, a...

Czytaj dalej

Dział spadku a stwierdzenie nabycia spadku

8 października 2018

Wiele osób zadaje sobie pytanie o to, czym różni się stwierdzenie nabycia spadku od działu spadku. Celem niniejszego artykułu jest zwięzłe wyjaśnienie różnić pomiędzy przedmiotowymi instytucjami prawnymi. Stwierdzenie nabycia spadku Stwierdzenie nabycia spadku to inaczej prawne potwierdzenie tego, kto został spadkobiercą po zmarłym, a także w jakim udziale...

Czytaj dalej

Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas oznaczony

3 października 2018

Umowę najmu można zawrzeć na czas oznaczony i nieoznaczony. Zasadniczym zamiarem ustawodawcy była taka regulacja stosunków cywilnych, aby nie dochodziło do zawierania umów, których nie można „zakończyć”. Zasadą jest zatem, że umowę na czas nieoznaczony można zawsze wypowiedzieć. Dzisiejszy wpis poświęcony będzie jednak umowie zawartej na czas oznaczony....

Czytaj dalej

Jaka jest różnica pomiędzy zadatkiem a zaliczką?

19 września 2018

Różnica pomiędzy zadatkiem a zaliczką często nastręcza wątpliwości. Chociaż instytucje spełniają w ramach stosunków cywilnych zupełne inne funkcje, często są ze sobą mylone. W pierwszej kolejności należy przybliżyć znaczenie tych środków oraz różnice pomiędzy nimi.  Zaliczka Zaliczka związana jest z prawem cywilnym oraz z przepisami regulującymi świadczenia wzajemne....

Czytaj dalej

Rękojmia na samochód używany

17 września 2018

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że kupując samochód używany wcale nie pozbawiamy się ochrony prawnej. Gwarantuje ją rękojmia, czyli odpowiedzialność sprzedawcy za rzecz przez niego sprzedaną, a rękojmia na samochód używany w dalszym ciągu obowiązuje. Kupujący może dzięki niej wyegzekwować rekompensatę lub odstąpić od umowy. Poniższy artykuł opisuje...

Czytaj dalej