+48 17 307 07 66

Blog

Odpowiedzialność za wypadek przy pracy

6 grudnia 2018

Odpowiedzialność za wypadek przy pracy Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy, zgodnie z Kodeksem pracy, jest zapewnienie pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zasadą jest, że odpowiedzialność za wypadek przy pracy można rozpatrywać na trzech płaszczyznach, stosownie do przepisów Kodeksu pracy, Kodeksu karnego oraz Kodeksu cywilnego. Na wstępie jednak,...

Czytaj dalej

Czym jest mobbing i jakie roszczenia z niego wynikają?

15 czerwca 2018

Wiek XX wraz z modernizacją życia społecznego i kultury pracy przyniósł także nowe zjawiska i zagrożenia związane z pracą. Przejście od rzemieślniczego czy też „fabrycznego” trybu pracy indywidualnej na zespołowy, w którym kładzie się nacisk na grupę osób i „projekt”, który pracownicy współtworzą, spowodowało powstanie nowych zjawisk i zagrożeń....

Czytaj dalej

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika

19 marca 2018

Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia może nastąpić zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika. Podstawę rozwiązania stosunku pracy przez pracownika stanowią przesłanki zawarte w przepisach kodeku pracy, z których jedna powodowana jest orzeczeniem lekarskim, natomiast druga zależy od wykazania przez pracownika uchybień, jakich dopuścił się pracodawca. Oświadczenie o rozwiązaniu...

Czytaj dalej