+48 17 307 07 66

Blog

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika

19 marca 2018

Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia może nastąpić zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika. Podstawę rozwiązania stosunku pracy przez pracownika stanowią przesłanki zawarte w przepisach kodeku pracy, z których jedna powodowana jest orzeczeniem lekarskim, natomiast druga zależy od wykazania przez pracownika uchybień, jakich dopuścił się pracodawca. Oświadczenie o rozwiązaniu...

Czytaj dalej

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę

9 marca 2018

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia polega na złożeniu pracownikowi jednostronnego oświadczenia woli, powodującego ustanie stosunku pracy. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie. W oświadczeniu pracodawcy powinna być wskazana także przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy, a także pouczenie o przysługującym pracownikowi...

Czytaj dalej