+48 17 307 07 66

Blog

Bilingi jako dowód w sprawie rozwodowej

28 września 2018

W poprzednim artykule zostały zaprezentowane szczegółowo kwestie związane z wiadomościami SMS oraz wiadomościami e-mail jako dowodami w sprawie rozwodowej. W niniejszym natomiast omówimy kwestie związane z bilingami będącymi dowodami w sprawach rozwodowych. Biling przedstawia zestawienie wszystkich połączeń ze wskazaniem numerów poszczególnych abonentów, do których połączenia były wykonywane, oraz zestawieniem czasu...

Czytaj dalej

SMS-y i e-maile jako dowód w sprawie rozwodowej

21 września 2018

Wraz z rozwojem techniki, a w szczególności Internetu relacje międzyludzkie w dużej mierze  przeniosły się do świata wirtualnego. W ostatnim czasie stało się głośno o sprawie rozwodowej pewnej Włoszki, która przyłapała swojego męża na nawiązywaniu dwuznacznych relacji z innymi kobietami za pośrednictwem portalu randkowego i postanowiła od niego odejść....

Czytaj dalej

Dowody w sprawie rozwodowej – charakterystyka i katalog

20 sierpnia 2018

Postępowanie rozwodowe jest długotrwałe oraz skomplikowane pod względem dowodowym. Trzeba pamiętać, iż głównym celem postępowania rozwodowego jest ustalenie przez Sąd, czy zaistniała podstawowa przesłanka uprawniająca do orzeczenia rozwodu: trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego między stronami. Dowody w sprawie rozwodowej służyć mają przy tym wykazaniu również innych okoliczności podnoszonych przez strony. W...

Czytaj dalej

Ile kosztuje rozwód?

18 lipca 2018

W naszej kancelarii adwokacko-radcowskiej pytanie o to, ile kosztuje rozwód, jest jedną z częściej poruszanych kwestii przez Klientów, którzy przychodzą po poradę z zakresu prawa rodzinnego. Prawda jest taka, że nie można jednoznacznie określić kosztów całego postępowania rozwodowego. Są one bowiem uzależnione od wielu czynników. W niniejszym artykule przybliżymy...

Czytaj dalej