Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Skutkiem nietrafionych decyzji biznesowych, czy poprzez zawirowania życiowe na które nie miało się wpływu, niekiedy może dojść do sytuacji, w której – czy to przedsiębiorca czy konsument – może stanąć przed widmem niewypłacalności. 

Nowe regulacje legislacyjne związane z prawem upadłościowym spowodowały większą dostępność do instytucji upadłości konsumenckiej dla każdego konsumenta, któremu grozi niewypłacalność, a skala zgłoszeń, z którymi występują zainteresowani jest coraz większa. Również i „oferta” prawna przygotowana przez ustawodawcę dla przedsiębiorców jest zachęcająca także wtedy, gdy chcą oni oddalić ryzyko prawne związane z brakiem zgłoszenia upadłości w określonym terminie. Pozwala na to stosowanie prawa restrukturyzacyjnego.

Celem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie wierzycieli w jak najwyższym stopniu, a jeśli racjonalne względy na to pozwolą – zachowanie dotychczasowego przedsiębiorstwa dłużnika. Postępowanie upadłościowe nosi znamiona egzekucji uniwersalnej, czyli takiej, w której wielu wierzycieli dochodzi w trybie sądowym roszczeń od dłużnika (z pewnymi wyjątkami w stosunku do upadłości konsumenckiej), natomiast celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości przez umożliwienie dłużnikowi zawarcia układu z wierzycielami. 

Upadłość i restrukturyzacja wprowadza na tyle doniosłe zmiany w stosunkach prawnych dłużnika, że zasługuje na to, by proces „oddłużenia” konsumenta i „przeprowadzenia” przez postępowanie przedsiębiorcy został powierzony profesjonaliście – radcy prawnemu lub adwokatowi. Na taką samą pomoc mogą liczyć wierzyciele, którzy próbują odzyskać swój dług od niewypłacalnych podmiotów, czy syndycy, którzy mogą stać przed problemami natury prawnej, kolizji norm czy prowadzeniem postępowań sądowych. 

Sprawy sądowe z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

  • zastępstwo przed sądem dłużnika – konsumenta, przedsiębiorcy, wierzyciela lub syndyka (doradcy restrukturyzacyjnego);
  • opracowywanie strategii w ramach postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego, badanie stanu niewypłacalności, analiza stanu majątkowego dłużnika;
  • przygotowywanie wniosku o ogłoszenie upadłości, wniosków w postępowaniu restrukturyzacyjnym, przygotowanej likwidacji (tzw. pre-pack), zgłoszenia wierzytelności, innej dokumentacji niezbędnej dla skutecznego dochodzenia roszczeń bądź ochrony praw;
  • profesjonalne doradztwo procesowe w zakresie postępowań uregulowanych przepisami prawa upadłościowego lub prawa restrukturyzacyjnego.

Współpraca prawna z syndykiem

  • prowadzenie postępowań sądowych podjętych lub wytoczonych przez syndyka;
  • profesjonalne doradztwo prawne związane z kwestiami dotyczącymi prawa cywilnego, gospodarczego, upadłościowego i restrukturyzacyjnego, kolizji norm prawnych, wykładni prawa.

Pozostała pomoc prawna związana z prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym

  • sporządzanie opinii prawnych o celowości zgłaszania upadłości;
  • przygotowywanie wszystkich załączników i innej dokumentacji związanej ze skutecznym prowadzeniem sprawy;
  • analiza ryzyka związana z postępowaniem upadłościowym i restrukturyzacyjnym. 
Kontakt

Kancelaria Prawna TMH Rzeszów – Adwokat Tomasz Marek, Radca Prawny Marcin Hotel

ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

Tel: (17) 307 07 66

Ocena Google
5.0
Na podstawie 117 recenzji
×