Rozwód

Mówi się, że rozwód należy do najbardziej traumatycznych przeżyć w życiu, na jakie narażony jest człowiek. W pełni zgadzamy się z tym twierdzeniem. W trakcie prowadzenia wielu postępowań rozwodowych, spotykaliśmy się z niezliczoną ilością skomplikowanych stanów faktycznych, ale przede wszystkim emocji. Zdajemy sobie sprawę, że adwokat rozwodowy musi umieć nie tylko doradzić najlepsze wyjście z perspektywy prawnej ale także zrozumieć emocje swojego Klienta i dostosować do nich proponowaną strategię. 

Nasza Kancelaria Prawna pomogła już wielu osobom. Mamy bardzo szerokie doświadczenie w sprawach o rozwód i potrafimy zapewnić ochronę interesów naszych Klientów zarówno na sali sądowej jak i podczas mediacji czy innych nieformalnych negocjacji. Nasi Klienci doceniają nas nie tylko za wiedzę i profesjonalizm, ale przede wszystkim za umiejętność stworzenia poczucia bezpieczeństwa i „zaopiekowania się sprawą”. Znani jesteśmy ze świetnego kontaktu i zaangażowania. Każda sprawa o rozwód jest traktowana u nas indywidualnie. Decydując się na powierzenie nam sprawy, Klient ma pewność, że będzie ona prowadzona najlepiej jak to możliwe.

Nasza pomoc prawna obejmuje w szczególności następujące zagadnienia:

 • Konsultacje prawne
 • Pozew o rozwód
 • Apelacja w sprawie o rozwód
 • Reprezentacja w Sadzie oraz podczas negocjacji i mediacji

W ramach sprawy o rozwód, zajmujemy się przy tym takimi zagadnieniami jak:

 • Podział majątku wspólnego
 • Alimenty na dziecko
 • Alimenty dla byłego małżonka
 • Władza rodzicielska
 • Kontakty z dziećmi

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat rozwodu i samej sprawy rozwodowej, zachęcamy do zapoznanie się artykułem o tej tematyce.

Jeśli czytasz ten tekst, to najpewniej potrzebujesz naszej pomocy. Zapraszamy do kontaktu każdego, kto musi stawić czoła sprawie o rozwód. Na spotkaniu w naszej kancelarii adwokackiej w Rzeszowie, adwokat rozwodowy odpowie na wszystkie pytania i wspólnie na pewno znajdziemy optymalne rozwiązanie. 

Rzeszów to przy tym nie jedyny obszar naszej działalności. Prowadzimy sprawy także w takich miastach jak: Przemyśl, Krosno czy Tarnów. Konsultacja sprawy może się przy tym odbyć także za pomocą środków porozumiewania się na odległość.


Najczęstsze pytania

 1. Ile kosztuje adwokat w sprawie rozwodowej?

  Wynagrodzenie adwokata jest zawsze ustalane indywidulanie z każdym Klientem. Na ostateczną wysokość wynagrodzenia adwokata w sprawie o rozwód wpływa stopień skomplikowania sprawy, ilość przygotowanych pism procesowych oraz ilość rozpraw, czy posiedzeń mediacyjnych. Trzeba też zaznaczyć, że rozwód bez orzekania o winie ze względu na to, że trwa krócej niż rozwód z orzeczeniem o winie, jest również tańszy aniżeli rozwód z orzeczeniem o winie.

 2. Ile trwa rozwód ?

  W przypadku rozwodu bez orzekania o winie na termin rozprawy w Rzeszowie czeka się od 3 do 6 miesięcy. Sama rozprawa w przypadku rozwodu bez orzekania o winie trwa ok 30/40 minut i zwykle już po niej Sąd orzeka rozwód, zwłaszcza, jeśli małżonkowie osiągnęli porozumienie w zakresie sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi (jeśli małżonkowie je posiadają). W przypadku braku porozumienia w zakresie aspektów związanych z dziećmi, wówczas przeprowadzane jest postępowanie dowodowe w tym zakresie, co zwykle wiąże się z wydłużeniem sprawy o rozwód. W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie Sąd musi ustalić, który z małżonków ponosi winę za rozpad pożycia małżeńskiego, ewentualnie, czy winni temu są oboje z małżonków. Aby to ustalić, Sąd musi przeprowadzić zwykle skomplikowane postępowanie dowodowe, a w tym przesłuchać wielu świadków, co przekłada się na wiele rozpraw, a w konsekwencji i na długość samego rozwodu. 

 3. Ile kosztuje wynajęcie adwokata w sprawie rozwodowej?

  Koszt wynajęcia adwokata do sprawy o rozwód zawsze jest ustalany indywidualnie z Klientem. Na jego ostateczną wysokość wpływa stopień skomplikowania sprawy oraz nakład pracy adwokata. Jednocześnie, jeśli rozwód przeprowadzany jest w innym mieście, wówczas koszty te są powiększane o koszty dojazdu do tego miasta, a na ich wysokość wpływa również odległość pomiędzy miastami. 

 4. Ile kosztuje rozwód w Rzeszowie?

  Wysokość wynagrodzenia adwokata w sprawie o rozwód jest ustalana osobiście z każdym z Klientem podczas spotkania. Jest ona uwarunkowana stopniem skomplikowania konkretnej sprawy oraz nakładem pracy i poświęconego czasu. Tym samym podanie jednoznacznej kwoty wynagrodzenia za rozwód, bez dokładnej analizy sprawy jest w zasadzie niemożliwe. 

 5. Jak długo czeka się na rozwód w Rzeszowie?

  Na pierwszą rozprawę rozwodową w Rzeszowie czeka się od 3 do 6 miesięcy. Jeśli małżonkowie nie wnoszą o orzeczenie o winie, to niejednokrotnie rozwód zapada już na pierwszej rozprawie. Jeśli rozpraw jest więcej oraz jest przeprowadzane całe postępowanie dowodowe, co ma miejsce w przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie, lub gdy małżonkowie nie osiągnęli porozumienia co do kwestii związanych z dziećmi (jeśli małżonkowie mają dzieci), wówczas na sam rozwód czeka się odpowiednio dłużej – czasem jest to rok, a bywa że i więcej. Oczywiście każda ze stron może odwołać się od wyroku i wówczas trzeba doliczyć dodatkowe 6 – 8 miesięcy na ostateczne rozstrzygnięcie. 

 6. Ile kosztuje adwokat rozwodowy w Rzeszowie?

  Koszty wynajęcia adwokata w Rzeszowie są zróżnicowane, a wynagrodzenie zwykle ustalane są indywidualnie z Klientem. Każda Kancelaria ma swoje zasady co do ustalania wysokości tego wynagrodzenia. Niektóre Kancelarie ustalają całościowy koszt prowadzenia sprawy, a inne, rozliczają wszystkie czynności odrębnie, co w naszej ocenie jest bardziej przejrzyste dla Klienta. 

 7. Ile czeka się na rozwód w Rzeszowie?

  To, ile czeka się na rozwód w Rzeszowie jest uwarunkowane wieloma czynnikami. Na pierwszą rozprawę rozwodową czeka się zwykle od 3 do 6 miesięcy. Wielokrotnie zdarza się też, że sam rozwód można uzyskać już po przeprowadzeniu pierwszej rozprawy. 

 8. Od czego zacząć przy rozwodzie?

  Sprawę o rozwód najlepiej zacząć od konsultacji z prawnikiem, który przedstawi wszystkie możliwe opcje i pomoże znaleźć najlepsze w danej chwili rozwiązanie. 

 9. Czego nie robić w trakcie rozwodu?

  Podczas samej rozprawy rozwodowej najlepiej zachowywać się spokojnie i nie prowokować drugiej Strony, ani nie dać jej się sprowokować, co mając na uwadze przedmiot sprawy, bywa czasem trudne, a nawet niemożliwe. Dlatego w sprawach o rozwód warto skorzystać z pomocy doświadczonej osoby, która po pierwsze okaże wsparcie w trudnych chwilach, a po drugie będzie umiała rozładować niepotrzebne emocje. W trakcie rozwodu, jeśli małżonkowie nie mają rozdzielności majątkowej, warto zrezygnować z dużych inwestycji – np. kupna domu, czy samochodu, ponieważ, w zależności od pochodzenia środków na ten cel, może to zostać wliczone w majątek wspólny małżonków i będzie podlegać późniejszemu podziałowi. 

 10. Co daje rozwód z orzeczeniem o winie?

  Rozwód z orzeczeniem o winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego pociąga za sobą pewne reperkusje i wiąże się z rozszerzonym obowiązkiem alimentacyjnym na rzecz drugiego małżonka. Jeżeli w wyniku rozwodu nastąpi istotne pogorszenie sytuacji finansowej małżonka niewinnego to na jego wniosek Sąd może zasądzić na jego rzecz pewną kwotę tytułem alimentów, nawet gdyby ten małżonek nie znajdował się w niedostatku. Często jednak samo orzeczenie o winie daje dużą satysfakcje, co bardzo pomaga w budowaniu nowego rozdziału w życiu. 

 11. Ile trwa rozwód bez orzekania o winie?

  Rozprawa w sprawie o rozwód bez orzekania o winie, jeśli małżonkowie potrafią się porozumieć w kwestiach związanych z małoletnimi dziećmi ewentualnie nie mają dzieci trwa ok 40 minut. Zwykle już na tej rozprawie Sąd orzeka rozwód pomiędzy małżonkami.

 12. Jak wygląda sprawa o rozwód?

  Sprawę o rozwód inicjuje się poprzez złożenie pozwu o rozwód. Pozew składa się w Sądzie Okręgowym, w którego okręgu małżonkowie wspólnie mieszkali, jeśli choć jeden z nich w tym okręgu mieszka lub przebywa. Jeśli nie ma takiej możliwości to zgodnie z ogólnymi regułami procesu, właściwy jest Sąd ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego. Jeśli i to jest niemożliwe to właściwy jest Sąd, gdzie zamieszkuje małżonek, który składa pozew o rozwód. Po złożeniu pozwu o rozwód, małżonek pozwany ma prawo złożyć odpowiedź na pozew, w której wyrazi swoje stanowisko w sprawie. Po wymianie pism procesowych, Sąd wyznacza rozprawę, na której przesłuchuje małżonków na okoliczność zupełnego i trwałego rozpadu pożycia małżeńskiego oraz świadków, jeśli jest taka konieczność. Zdarza się, że w sprawie o rozwód jest konieczność zasięgnięcia opinii biegłych z OZSS, co wpływa na długość postępowania o rozwód. 

 13. O co pyta Sąd na rozprawie rozwodowej?

  W każdej sprawie, niezależnie od jej przedmiotu Sąd pyta o wykształcenie, wykonywany zawód czy wiek. Na rozprawie o rozwód należy spodziewać się pytań dotyczących zawarcia małżeństwa, jego przebiegu, posiadanych z tego małżeństwa dzieci oraz  dotyczących tego czy to jest pierwsza sprawa o rozwód ewentualnie czy była wcześniej orzeczona separacja pomiędzy małżonkami.

  Kolejne pytania będą zamierzać do ustalenia czy między małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia. Sąd ustala zatem czy pomiędzy stronami ustały więzi: fizyczna, duchowa i gospodarcza. 

  Jeśli natomiast małżonkowie mają dzieci to Sąd będzie zadawał pytania dotyczące ustalenia ich sytuacji opiekuńczo-wychowawczej, czyli uregulowania kwestii władzy rodzicielskiej, miejsca ich zamieszkania, kontaktów z nimi oraz wysokości obowiązku alimentacyjnego rodziców.

 14. Co może być dowodem w sprawie o rozwód?

  W sprawie o rozwód dowodem może być w zasadzie wszystko. Począwszy od świadków, zdjęć czy dokumentów, kończąc na bilingach z rozmów, stenogramie z nagrań, czy sprawozdania z czynności przeprowadzonych przez detektywa. 

 15. Czy adwokat rozwodowy jest niezbędny?

  W sprawach o rozwód, jak w większości postępowań cywilnych nie ma przymusu adwokackiego czy radcowskiego. W związku z tym małżonek dostanie rozwód bez względu na to, czy korzysta z pomocy adwokata, czy też z niej nie korzysta. Różnica polega jednak na tym, że doświadczony adwokat jest w stanie przedstawić możliwe opcje i zaproponować rozwiązania najkorzystniejsze w danej sytuacji dla Klienta. Skorzystanie z pomocy adwokata pozwoli zatem zminimalizować ryzyko oraz, co najważniejsze, zapewni swego rodzaju wsparcie podczas rozprawy rozwodowej, która zawsze wiąże się z dużym stresem dla małżonków. 

Kontakt

Kancelaria Prawna TMH Rzeszów – Adwokat Tomasz Marek, Radca Prawny Marcin Hotel

ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

Tel: (17) 307 07 66

Ocena Google
5.0
Na podstawie 117 recenzji
×