Blog

Dochodzenie roszczeń od Vienna Life Vienna Insurance Group (dawna Skandia)

Umowy inwestycyjne z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, czyli polisy inwestycyjne, przez wiele osób nazywane „polisolokatami” to produkt, który kilka lat temu był bardzo często reklamowany i oferowany klientom przez banki oraz ubezpieczycieli jako bezpieczna metoda ulokowania środków, które dodatkowo były inwestowane w różnego rodzaju instrumenty finansowe. Jednym z nich była Skandia Życie Towarzystwu Ubezpieczeń S.A. (dalej również jako „Skandia”), która zmieniła swoją nazwę, po dołączeniu do grupy kapitałowej Vienna Insurance Group, na Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A (dalej również jako Vienna Life).

Rzeczywistość jednak okazała się zupełnie inna. Osoby, które zainwestowały w „polisolokaty” Skandii po kilku latach na swoich kontach nie obserwowały zwiększenia się środków, a wręcz przeciwnie – często wartość rachunku była niższa niż suma wpłacanych latami składek. W niektórych przypadkach zaobserwować można było wzrost wartości umowy w stosunku do wpłaconych składek, jednak był on dużo niższy aniżeli zysk spodziewany, a ponadto znacznie niższy niż ten obiecany przez agenta ubezpieczeniowego podczas przystępowania do umowy. Oczywistym jest, że w takiej sytuacji właściciele konta podejmowali decyzję o jego zamknięciu i zakończeniu umowy. Wtedy też wychodziło na jaw, że w momencie zrezygnowania z „polisolokaty” przed upływem czasu, na jaki pierwotnie została podpisana, że ubezpieczyciel nie zwróci całości wartości lokaty. Związane jest to z opłatą likwidacyjną, którą zawarto w umowie właśnie w przypadku przedwczesnego jej rozwiązania. Jednocześnie, określenie „opłaty likwidacyjne” nie były określane wprost, lecz jako: świadczenie wykupu, wartość wykupu itp.

Spis treści

Porozumienie z Prezesem UOKiK

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadził z urzędu postępowanie przeciwko Skandii w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, w toku którego uprawdopodobniono, że praktyki takie mogły mieć miejsce. Ponadto, UOKiK zarzucił towarzystwom ubezpieczeniowym, że stosując opłaty likwidacyjne przerzucają na konsumentów koszty, które powinny być zaliczane do ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie decyzją o nr RKT – 01/2016, nałożono na Skandię obowiązek wdrożenie działań mających na celu poprawę warunków w zakresie rezygnacji z umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Porozumienie to objęło umowy zawarte na podstawie 67 wzorców umownych, m.in. takich jak:

 • Multiportfel R
 • Multiportfel Misiek
 • Multiportfel Spektrum
 • Multiportfel Złoty Wiek,
 • Multiportfel Złoty Wiek VIP,
 • Skandia Future,
 • Skandia Future Plus,
 • Skandia Grand,
 • Multiportfel Dobry Plan,
 • Vital,
 • Vital Plus.

Decyzją zostało również nałożone zobowiązanie na Ubezpieczyciela do zaoferowania wszystkim klientom, których porozumienie dotyczy, propozycji aneksu do umowy. Dodatkowo, co szczególnie istotne, Vienna Life, tak jak inni Ubezpieczyciele, z którymi zawarto porozumienia, ma obowiązek poinformować klientów, że skorzystanie z warunków rozwiązania umowy wynikających z decyzji UOKiK nie zamyka drogi do dochodzenia dalszych roszczeń na drodze cywilnoprawnej.

Proces odzyskiwania środków

Ze względu na obowiązujące prawo, a także w oparciu o wyniki postępowania przeprowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prawnicy dysponują możliwościami i środkami do odzyskiwania opłat likwidacyjnych od Vienna Life. Kancelaria TMH przeprowadza cały proces odzyskiwania środków od tego Ubezpieczyciela.

Pierwszym etapem jest rozmowa z Klientem oraz przekazanie dokumentów. Dopiero po ich weryfikacji można podjąć decyzję na temat tego ile środków uda się odzyskać, a także w jaki sposób.

Kolejnym etapem jest sporządzenie wezwania do zapłaty wzywającego do wypłaty zatrzymanych środków. Jest to etap, który umożliwia późniejsze skierowanie sprawy na drogę sądową, lecz w niektórych przypadkach prowadzi do dobrowolnej wypłaty części zatrzymanych środków przez Vienna Life. To od Klienta i jego indywidualnego podejścia zależy, czy w dalszym ciągu kontynuować będzie proces odzyskiwania środków w sądzie czy też nie.

W przypadku skierowania sprawy na drogę sądową prawnicy zajmują się przygotowaniem pozwu, a także prowadzeniem całego sporu, sporządzając wszelkie niezbędne pisma procesowe i uczestnicząc w rozprawach.

Odzyskiwanie środków

Prawnicy Kancelarii TMH od kilku lat w imieniu klientów odzyskują zatrzymane środki przez Vienna Life. Przeprowadzono już ok 300 spraw, a prawie wszystkie z nich zakończyły się sukcesem.

Kwestia powodzenia danej sprawy nie zależy również od sposobu nazwania opłat likwidacyjnych. Z powodzeniem odzyskiwaliśmy środki, gdzie zostały określone one wprost, m.in. w:

 • Umowie Ubezpieczenia na Życie z Funduszami Inwestycyjnymi „Multiportfel R”,
 • Umowie Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Multiportfel Spektrum”.

Częściej jednak opłaty te są wskazane jako wartość wykupu czy świadczenie wykupu, najczęściej podczas pracy w kancelarii spotykamy się z:

 • Umową Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Multiportfel Złoty Wiek”,
 • Umową Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Multiportfel Spektrum Plus”,
 • Umową Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Multiportfel Horyzont”,
 • Umową Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Skandia Grand”,
 • Umową Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Vital”.

Powyżej przytoczone zostały jedynie nazwy umów, których posiadacze zgłaszają się najczęściej po pomoc w odzyskiwaniu środków pieniężnych od Vienna Life. Posiadanie innej niż jedna ze wskazanych umów nie oznacza, że odzyskanie środków będzie trudniejsze. Niezmiennie, każda sprawa traktowana jest w indywidualny sposób, który pozwoli na zakończenie jej w pożądany sposób.

Jeżeli zainteresował Państwa opisany wyżej temat, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią (tel.: +48 17 307 07 66, +48 12 307 09 88 lub e-mail: kancelaria@ktmh.pl) oraz do umówienia spotkania w biurze Kancelarii w Rzeszowie lub Krakowie. Istnieje także możliwość udzielenia pomocy zdalnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość (tj. telekonferencja lub wideokonferencja).

Jestem aplikantem radcowskim przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. Specjalizuje się w zakresie zagadnień prawa bankowego, windykacji należności Klientów, prawa cywilnego oraz wsparciem w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Kontakt

Kancelaria Prawna TMH Rzeszów – Adwokat Tomasz Marek, Radca Prawny Marcin Hotel

ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

Tel: (17) 307 07 66

Ocena Google
5.0
Na podstawie 117 recenzji
×