Personal Rights Protection

W społeczeństwie dostrzega się od wielu lat konieczność ochrony swoistych niematerialnych wartości jakimi są tzw. dobra osobiste. Dotyczą one przede wszystkim, choć nie tylko, osób fizycznych.

Ochrona przedmiotowych wartości, takich jak np. cześć (dobre imię), prywatność, czy wizerunek coraz częściej stanowi przedmiot licznych sporów sądowych i pozasądowych. Warto jednocześnie zauważyć, że przepisy o ochronie dóbr osobistych osób fizycznych stosuje się do osób prawnych odpowiednio, co oznacza że ich aplikacja nie może mieć charakteru automatycznego. Wynika to z faktu, że dobra te nie są w pełni tożsame.

Prawnicy naszej Kancelarii od wielu lat pomagają osobom, których dobra osobiste zostały naruszone. Posiadane przez nas bogate doświadczenie pozwala na zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej w sprawach dotyczących dóbr osobistych, co obejmuje przede wszystkim spory związane z naruszeniami popełnionymi w Internecie. Świadczone przez Kancelarię usługi doradztwa prawnego dotyczą zarówno osób fizycznych, jak i osób prawnych, które coraz większą wagę przykładają w szczególności do ochrony dobrego imienia prowadzonych przez nie przedsiębiorstw.

Spory sądowe z zakresu ochrony dóbr osobistych 

  • reprezentacja Klientów w procesach o naruszenie dóbr osobistych
  • negocjacje ugód dotyczących naruszeń dóbr osobistych takich jak w szczególności wizerunek czy prawo do prywatności
  • doradztwo w postępowaniach mediacyjnych, których przedmiotem są roszczenia wynikające z naruszenia dóbr osobistych
  • tworzenie strategii procesowej ochrony dóbr osobistych (w szczególności dobrego imienia) osób prawnych (przedsiębiorstw)

Ochrona dóbr osobistych w internecie

  • analiza prawna spraw związanych z naruszeniem dóbr osobistych w Internecie
  • wsparcie prawne dla podmiotów prowadzących serwisy internetowe
  • opiniowanie kampanii medialnych prowadzonych online

Dokumentacja regulująca komercyjne wykorzystanie dóbr osobistych

  • przygotowywanie dokumentów regulujących wykorzystywanie wizerunku w kampaniach reklamowych
  • zabezpieczenie komercyjnego obrotu dobrami osobistymi
  • analiza umów z perspektywy przepisów regulujących ochronę dóbr osobistych
Form
Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu biznesowego z użytkownikami strony. Udostępnienie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Kancelarię TMH zawarto w Polityce prywatności.

TMH Law Firm

ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

Tel: (17) 307 07 66

Rynek Dębnicki 6/3
30‑319 Kraków

Tel: (12) 307 09 88

Google Rating
5.0
Based on 95 reviews
×