+48 17 307 07 66

Specialisations

Praca cywilna
Civil law
Prawo własności intelektualnej
Intellectual property law
Prawo spółek i papierów wartościowych
Company and securities law
Prawo podatkowe
Economic and commercial law
Inwestycje kapitałowe
Capital investments
Prawo pracy
Labour law
Postępowania sądowe i windykacja
Litigation and debt collection
Prawo karne gospodarcze i skarbowe
Economic and fiscal criminal law
Szkolenia i audyty
Training and audits
Prawo transportowe i przewozowe
Transport law
Ochrona danych osobowych
Personal data protection
Prawo rodzinne
Family law