Blog

Jak ubiegać się o odszkodowanie za odwołany lot?

Tematyka odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot była na blogu Kancelarii TMH już poruszana. W pierwszym wpisie poruszone zostało zagadnienie o tym, komu przysługuje odszkodowanie i jak je uzyskać. Dzisiaj należy przejść do kolejnego aspektu, a mianowicie odpowiedzi na pytanie, jak ubiegać się o odszkodowanie za odwołany lot?

Odwołany lot – co robić? Prawa pasażera

Praktyka w zakresie uzyskiwania odszkodowania została utrwalona na mocy Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 i w prawie krajowym. Polska ustawa Prawo lotnicze precyzuje postępowanie przed organami wykonawczymi Rozporządzenia – i co ważne – przed samym przewoźnikiem.

Od czego zatem zacząć? Na początku należy wystosować reklamację do przewoźnika lotniczego obsługującego dany lot. Warto do niej dołączyć potwierdzoną rezerwację na dany lot. Zgodnie z polską ustawą przewoźnik lotniczy ma 30 dni, żeby odpowiedzieć na złożoną reklamację. Jeżeli w tym czasie otrzymamy odpowiedź negatywną albo nie uzyskamy odpowiedzi wcale, to zgodnie z prawami pasażera możemy wystąpić ze stosowną skargą do organu wykonawczego Rozporządzenia. Jeżeli skarga trafi do polskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego, to trzeba do niej dołączyć odpowiedź przewoźnika lub informację o jej braku w przepisanym terminie. Organ wykonawczy załatwia sprawę w oparciu o przepisy postępowania administracyjnego.

Ile może wynieść odszkodowanie za odwołany lot?

Jeżeli organ wykonawczy uzna, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i żądaniu złożenia wyjaśnień przez przewoźnika lotniczego, że ów przewoźnik zawinił, to nakłada na niego obowiązek uiszczenia ustawowej rekompensaty pieniężnej dla pasażera. Ta rekompensata to – innymi słowy – ustawowy ryczałt odszkodowawczy. Rozporządzenie przewiduje kwotę 250, 400 oraz 600 euro za odwołany lot, w zależności od dystansu pomiędzy portem lotniczym wylotu a portem lotniczym przylotu.

Jeżeli zainteresował Państwa opisany wyżej temat, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią (tel.: +48 17 307 07 66, +48 12 307 09 88 lub e-mail: kancelaria@ktmh.pl) oraz do umówienia spotkania w biurze Kancelarii w Rzeszowie lub Krakowie.

Julia Bonusiak

Jestem aplikantem radcowskim przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. Specjalizuje się w zakresie zagadnień prawa bankowego, windykacji należności Klientów, prawa cywilnego oraz wsparciem w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Form
Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu biznesowego z użytkownikami strony. Udostępnienie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Kancelarię TMH zawarto w Polityce prywatności.

TMH Law Firm

Kancelaria Prawna TMH – Rzeszów
ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

Tel: (17) 307 07 66
Kancelaria Prawna TMH – Kraków
Rynek Dębnicki 6/3
30‑319 Kraków

Tel: (12) 307 09 88
Google Rating
5.0
Based on 99 reviews
×