Blog

Ile kosztuje przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.?

Kontynuując serię artykułów dotyczących przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. odnieść należy się do kwestii kosztów. W toku przekształcenia nie bez znaczenia pozostaje aspekt finansowy, bowiem każdy etap tego procesu będzie generować mniejsze lub większe koszty. Przekształcenie jednoosobowej działalności nie podlega jednak jakiejś jednej stałej opłacie. Realne koszty, jakie trzeba będzie ponieść, będą zależały od rozmiaru przedsiębiorstwa, ilości składników majątkowych i skali prowadzonej działalności.

Ile kosztuje przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.?

Koszty, jakie generuje przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, są zagadnieniem złożonym. Pewne wydatki zaczynają się już w momencie ustalenia wartości bilansowej majątku. Koszt wynagrodzenia księgowego lub rewidenta wyniesie bowiem około 1.000,00 do 1.500,00 złotych.

Kolejnym wymogiem KSH jest plan przekształcenia, który obligatoryjnie musi mieć formę aktu notarialnego. Notariusz może zażądać, zgodnie z maksymalną stawką notarialną za taką czynność do 200 zł.

Następnie, plan przekształcenia musi zostać zbadany przez biegłego rewidenta. Koszt wniosku, który zainteresowany przedsiębiorca składa o wyznaczenie biegłego rewidenta wynosi 300 zł.

Niezależnie od powyższego, sama praca wykonana przez biegłego również podlega wynagrodzeniu. Jego koszt uzależniony jest oczywiście od rozmiarów przedsiębiorstwa, składników majątkowych i, kolokwialnie mówiąc, od wielkości prowadzonej działalności gospodarczej. Widełki cenowe zazwyczaj wskazywane przez biegłych oscylują w granicach tysiąca do nawet kilkunastu tysięcy złotych.

Następnie, zgodnie z procedurą KSH wymaga się, aby przedsiębiorca złożył oświadczenie o przekształceniu. Jego koszt jest już jednak regulowany maksymalną wysokością taksy notarialnej, która wyniesie nie więcej niż 200 zł.

Ostatnim elementem jest sporządzenie umowy spółki (również wówczas, jeżeli spółka będzie jednoosobowa). Ceny znowu uzależnione są od woli ustawodawcy, który i w tym przypadku odwołuje się do rozporządzenia o maksymalnych stawkach taksy notarialnej. Jest to koszt od 160 do 10.000 złotych – cena sporządzenia aktu notarialnego zależy od kapitału zakładowego.

Należy ponadto pamiętać, że notariusz pobierze należny podatek od czynności cywilnoprawnej, jaką jest zawarcie umowy spółki. Taksa notarialna wynosi tutaj 0,5% wartości kapitału zakładowego.

Wreszcie, ostatnim etapem procedury, jest złożenie wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Koszt wniosku to 500 zł. Do wniosku trzeba przy tym dołączyć opłatę w wysokości 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, gdzie publikowane jest ogłoszenie o zarejestrowaniu spółki z o.o. Publikacja jest obligatoryjna, w związku z czym i dodatkowa opłata 100 zł ma taki charakter.

Podsumowanie

Suma kosztów, jakie należy ponieść w związku z tym przedsięwzięciem jest wypadkową wielu czynników, a najważniejszym z nich jest skala i rozmiar prowadzonej działalności oraz wielkość przedsiębiorstwa – w szczególności ten element będzie podlegał najdokładniejszemu badaniu przez biegłego rewidenta, a to jego wynagrodzenie stanowi największy składnik kosztów przekształcenia jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.

Prawnicy Kancelarii Radcy Prawnego TMH służą Klientom radą i doświadczeniem w wielu aspektach związanych z przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. W szczególności doradzają w wyborze sposobu przekształcenia, przygotowaniu wymaganej dokumentacji i reprezentują Klienta przed wszystkimi sądami i organami właściwymi w sprawie.

Andrzej Polak – prawnik Kancelarii Prawnej TMH

Kontakt
Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu biznesowego z użytkownikami strony. Udostępnienie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Kancelarię TMH zawarto w Polityce prywatności.

Kancelaria Prawna TMH

ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

Tel: (17) 307 07 66

Rynek Dębnicki 6/3
30‑319 Kraków

Tel: (12) 307 09 88

Ocena Google
5.0
Na podstawie 87 recenzji
×