Adwokat i Radca Prawny w Krakowie

Kancelaria Prawna TMH została stworzona przez adwokata Tomasza Marka i radcę prawnego Marcina Hotela. W skład Kancelarii wchodzi zespół doświadczonych prawników, których wyróżnia w szczególności umiejętność łączenia interdyscyplinarnej wiedzy z doświadczeniem zawodowym, a ich celem jest szerokie i wnikliwe spojrzenie na sprawę.

Adwokat Tomasz Marek oraz radca prawny Marcin Hotel będący Partnerami Kancelarii związani są z Krakowem już od czasu studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywali współpracując z wiodącymi Kancelariami prawnymi z Krakowa specjalizującymi się głównie w zakresie prawa własności intelektualnej oraz szeroko pojętego prawa gospodarczego.

Adwokat Tomasz Marek jest doktorem nauk prawnych w dziedzinie prawa własności intelektualnej, który prowadzi zajęcia ze studentami w zakresie prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. W ramach Kancelarii Prawnej TMH zajmuje się głównie sprawami dotyczącymi: prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dóbr osobistych, prawa własności intelektualnej, a w szczególności prawem autorskim, znakami towarowymi, umowami licencyjnymi, zwalczaniem nieuczciwej konkurencji, prawem pracy oraz zagadnieniami związanymi z ochroną danych osobowych.

Radca prawny Marcin Hotel jest doktorem nauk prawnych w dziedzinie prawa gospodarczego. W ramach Kancelarii Prawnej TMH prowadzi głównie sprawy z zakresu prawa gospodarczego, prawa spółek, ze szczególnym uwzględnieniem ich rejestracji, przekształcenia i podziałów, windykacją środków pieniężnych w szczególności z tytułu obligacji i polis inwestycyjnych.

Celem naszej pracy jest zapewnienie Klientowi jak najlepszej jakości świadczonych usług. Zdajemy sobie sprawę, że obecne czasy wymagają szybkiego i stanowczego działania, a jednocześnie wiemy, że każda sprawa wymaga należytego podejścia i gruntownego jej przeanalizowania, dlatego też w swoim działaniu staramy się łączyć wszystkie te cechy. Naszym priorytetem zawsze jest kontakt z Klientem i bieżące informowanie go o stanie sprawy. Mamy świadomość, że dynamicznie zmieniający się świat pociąga za sobą częste zmiany prawa, dlatego też aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom Klientów, ciągle podwyższamy jakość świadczonych przez nas usług i poszerzamy naszą wiedzę oraz umiejętności.

Jednym z głównych aspektów działalności Kancelarii Prawnej TMH jest kompleksowa obsługa przedsiębiorców i pomoc w prowadzeniu biznesu już od samego początku. Swoim Klientom rekomendujemy rozwiązania mające na celu maksymalną ochronę ich interesu prawnego, często innowacyjne i nieszablonowe, co spowodowane jest dynamiką zmian świata biznesu oraz rozwojem nowych technologii. Mamy świadomość, że możliwość zaoferowania najkorzystniejszego rozwiązania niejednokrotnie jest wynikiem umiejętności dostosowania się do zmian i pojawiającej się sytuacji.

Niezależnie od obsługi prawnej oferowanej przedsiębiorcom, udzielamy również pomocy prawnej w zakresie tzw. zwykły codziennych sytuacji, np. podczas zawierania prostych umów sprzedaży czy umów najmu nieruchomości. Nasze usługi świadczymy również w sferze prawa rodzinnego i spadkowego, gdzie pojawia się dodatkowy aspekt swoistego ładunku emocjonalnego, jakim sprawy te zwykle są obarczone: mając na uwadze ten specyficzny element oferujemy indywidualne podejście do Klienta i pomoc w wyborze rozwiązania najlepiej zabezpieczającego jego interesy w przyszłości.

Zapraszamy zatem do kontaktu wszystkie osoby z Krakowa i okolic poszukujące profesjonalnej pomocy prawnej adwokata lub radcy prawnego. 

Pokaż

Zespół Kancelarii

adwokat, wspólnik

radca prawny, wspólnik

Tomasz Marek

attorney-at-law, partner

Marcin Hotel

attorney-at-law, partner

Jacek Stępień

radca prawny

Jagienka Jaracz-Wilk

adwokat

Andrzej Polak

aplikant radcowski

Julia Bonusiak

prawnik

Iwona Ksiądz

asystentka Wspólników

FAQ

Tak, zgodnie z obowiązującym prawem zarówno adwokaci, radcowie prawni jak i aplikanci obu profesji zobowiązani są do bezwzględnego zachowania w tajemnicy wszystkich informacji powziętych w związku z prowadzeniem sprawy, a w związku z tym zarówno tych uzyskanych ustnie, jak i pozyskanych pisemnie czy w formie mailowej. Co ważne, również pracownicy i współpracownicy Kancelarii mają obowiązek zachowania w tajemnicy wszystkich niezbędnych do wykonywania swojej pracy informacji.

Tak, powierzając prowadzenie sprawy Kancelarii Prawnej Klient może mieć pewność, że reprezentujący go adwokat lub radca prawny będzie obecny na rozprawie osobiście lub w przypadku, gdy nie będzie to możliwe, zapewni zastępstwo innego profesjonalnego pełnomocnika. Oczywiście, jeśli Klient złoży inną dyspozycję w zakresie obecności adwokata lub radcy prawnego na rozprawie wówczas pełnomocnik dostosuje się do podjętej przez Klienta decyzji.

Kancelaria Prawna TMH prowadzi przede wszystkim sprawy z zakresu:

 • Prawa gospodarczego;
 • Prawa spółek handlowych;
 • Prawa papierów wartościowych;
 • Prawa własności intelektualnej;
 • Prawa pracy;
 • Prawa cywilnego;
 • Prawa rodzinnego.

Najlepszą formą kontaktu z Kancelarią w celu umówienia spotkania z adwokatem lub radcą prawnym jest kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: +48 12 307 09 88 lub +48 570 420 373 oraz w formie mailowej przez adres e-mail: kancelaria@ktmh.pl lub formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej.

Kancelaria pracuje w godzinach od 9.00 do 17.00, natomiast często, z uwagi na znaczną ilość obowiązków Klientów, spotkania umawiane są indywidualnie, co pozwala na większą elastyczność i swobodę w ustaleniu dogodnego dla Klienta terminu spotkania.

Tak, niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, w których Klient mieszka daleko od Kancelarii, a wówczas aby zminimalizować koszty i maksymalnie przyspieszyć działanie można przesłać do Kancelarii dokumenty w formie skanu. Następnie, po uzgodnieniu warunków wynagrodzenia i po przeanalizowaniu dokumentacji sprawy, adwokat lub radca prawy przestawi Klientowi wiadomość mailową z analizą i rekomendacją, co do dalszych czynności w sprawie.
Tak. Wielu Klientów zwleka z podjęciem decyzji o konsultacji z prawnikiem, często z powodu obaw o wysokie koszty prowadzenia sprawy. Następnie, już w toku sprawy, Klienci w wielu przypadkach obawiają się, że na powierzenie sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi jest już zbyt późno. Warto jednak wskazać, że pełnomocnik, niezależnie od tego, czy adwokat czy radca prawny, może przystąpić do sprawy na każdym jej etapie. Jednocześnie, oczywistym jest, że możliwie najwcześniejsza konsultacja z prawnikiem znacznie zwiększa szanse na prawidłowe i maksymalnie korzystne zabezpieczenie interesu Klienta.
Na spotkanie z adwokatem lub radcą prawnym należy przynieść wszystkie dokumenty, które mają bezpośredni związek ze sprawą i które mogą zostać wykorzystane w toku jej prowadzenia. Należy podkreślić, że przekazanie przez Klienta wszelkich informacji oraz dokumentów związanych ze sprawą posiada kluczowe znaczenie z perspektywy możliwości dokonania przez adwokata lub radcę prawnego pełnej i prawidłowej analizy sprawy.

Wynagrodzenie Kancelarii uzależnione jest od formy współpracy ustalanej indywidualnie z każdym Klientem oraz od rodzaju sprawy. Na wysokość wynagrodzenia ma przede wszystkim wpływ stopień zawiłości i skomplikowania powierzonej sprawy oraz przewidywany przez adwokata lub radcę prawnego nakład pracy. Kancelaria Prawna TMH proponuje w szczególności następujące formy rozliczeń:

 • wynagrodzenie stałe (ryczałtowe) – wynagrodzenie za jednorazowo wykonane czynności prawne możliwe do ustalenia podczas spotkania, na które składają się między innymi: udzielenie porady prawnej, przygotowanie pisma lub projektu umowy czy wykonanie wstępnej analizy prawnej.
 • wynagrodzenie według stawki godzinowej – na wynagrodzenie wpływ ma zarówno liczba godzin poświęconych na wykonanie danego zlecenia oraz stawka godzinowa ustalona indywidualnie z Klientem.
 • wynagrodzenie w formie ryczałtu miesięcznego – wynagrodzenie ma charakter stały niezależnie od ilości przepracowanych przez Kancelarię w miesiącu godzin (z zastrzeżeniem określonego limitu godzin na miesiąc). Ta forma rozliczenia proponowana jest Klientom w przypadkach nawiązania dłuższej i bardzo szerokiej współpracy.
 • wynagrodzenie ryczałtowe połączone z success fee (premia od sukcesu) – wynagrodzenie ma charakter mieszany. Niezależnie od stawki ryczałtowej mającej charakter stały, Kancelaria otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie w sytuacji osiągnięcia sukcesu, tj. w sytuacji korzystnego dla Klienta zakończenia sprawy np. wygranego sporu sądowego.
Oczywiście, Kancelaria Prawna TMH prowadzi sprawy nie tylko na terenie Krakowa i Rzeszowa (ze względu na biura) ale również w Katowicach, Warszawie, Łodzi oraz innych miast na terenie całej Polski.
Przed nowelizacją z 2015 r. zawód adwokata i radcy prawnego różnił się przede wszystkim w zakresie spraw karnych, w których oskarżony nie mógł być reprezentowany przez radcę prawnego. Obecnie, oba zawody, tj. adwokata i radcę prawnego tak naprawdę niewiele od siebie różni i można stwierdzić, że mają taki sam zakres obowiązków, tj. mogą prowadzić sprawy cywilne, gospodarcze, rodzinne i karne. Warto jednak wskazać, że adwokaci w sądzie mają togi z zielonym żabotem, natomiast radcowie prawni z niebieskim.
Kontakt
Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu biznesowego z użytkownikami strony. Udostępnienie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Kancelarię TMH zawarto w Polityce prywatności.

Kancelaria Prawna TMH

Kancelaria Prawna TMH – Rzeszów
ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

Tel: (17) 307 07 66
Kancelaria Prawna TMH – Kraków
Rynek Dębnicki 6/3
30‑319 Kraków

Tel: (12) 307 09 88
Ocena Google
5.0
Na podstawie 102 recenzji
×