Blog

Kiedy jest możliwy rozwód na pierwszej rozprawie?

Podjęcie decyzji o rozwodzie nigdy nie należy do prostych, a postępowania rozwodowe zwykle są długotrwałe. Mając jednak na względzie długość toczących się postępowań, warto się zastanowić czy pomimo nieporozumień pomiędzy stronami zasadne jest roztrząsanie wszystkich spornych kwestii na sali sądowej, a tym samym prowadzenie długotrwałego postępowania. Do rozwodu dochodzi stosunkowo szybko, jeśli małżonkom uda się wypracować wspólne porozumienie, a czasami rozwód orzekany jest nawet po przeprowadzeniu tylko jednej rozprawy. W niniejszym artykule zostanie przedstawione jak można uzyskać rozwód na jednej rozprawie.

[spis-tresci]

Przesłanki rozwodu

Na wstępie warto przypomnieć, że zgodnie z dyspozycją zawartą w artykule 56 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (dalej „k.r.o.”) w postępowaniu rozwodowym sąd bada, czy doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami oraz czy nie zachodzą negatywne przesłanki rozwodowe jak np. czy na skutek orzeczenia rozwodu nie ucierpi dobro wspólnych małoletnich dzieci stron lub czy rozwodu nie żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego. Innymi słowy sąd bada, czy pomiędzy stronami rozpadły się wszystkie więzi, tj. fizyczna, duchowa oraz gospodarcza. Jeśli do rozpadu tych więzi faktycznie doszło w okresie ok. sześciu miesięcy przed rozwodem, to w zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie do orzeczenia rozwodu.

Rozwód z winą czy bez?

Nie ulega najmniejszym wątpliwościom, że rozwód przebiega znacznie szybciej, jeśli sąd nie musi przeprowadzać długiego i żmudnego postępowania dowodowego. Tak dzieje się w przypadku, gdy sąd nie musi ustalać, czy oraz który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Tym samym rozwód bez orzekania o winie jest zdecydowanie szybszy aniżeli rozwód z orzekaniem o winie. Trzeba jednak podkreślić, że rozwód bez orzekania o winie może być orzeczony przez sąd jedynie w przypadku, gdy oboje małżonkowie wyrażą na to zgodę. Jeśli jednak taki wniosek nie zostanie zawarty w pozwie lub w dalszych pismach procesowych to wówczas sąd będzie zobligowany do ustalania winy. Jednak nawet w przypadku, gdy strony zgodnie wniosą o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, to sąd ma obowiązek wyznaczyć rozprawę i przeprowadzić obligatoryjny dowód z przesłuchania stron, podczas którego sąd ustali, czy oraz kiedy doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Co w przypadku, gdy małżonkowie mają dzieci?

W sytuacji, gdy strony mają dzieci, wyrok rozwodowy rozstrzyga również kwestie z nimi związane, a mianowicie kwestie władzy rodzicielskiej, miejsca ich pobytu, wysokości alimentów oraz kwestie kontaktu z drugim rodzicem. Również w takich przypadkach jest możliwy szybki rozwód, ale ma to miejsce jedynie w przypadku, gdy strony wypracują wspólne racjonalne porozumienie dotyczące najważniejszych kwestii związanych z wychowaniem dzieci. Jedynym kryterium, które sąd bada jest dbanie o dobro małoletnich, co oznacza, że porozumienie nie może mieć dla nich negatywnych skutków, czy też naruszać w jakimś stopniu ich prawa (jak np. bezpodstawne pozbawienie kontaktu z drugim rodzicem). Aby wypracować porozumienie małżonkowie mają wiele możliwości, jak np. przygotowanie rodzicielskiego planu wychowawczego, czy uczestnictwo w mediacjach. Możliwe jest również wypracowanie porozumienia przed sądem bezpośrednio na rozprawie.

Podsumowanie

Jak wynika z powyższego, szybki rozwód jest możliwy jedynie w przypadku, gdy małżonkowie nie zdecydują się na orzekanie przez sąd o winie za rozkład pożycia małżeńskiego oraz gdy osiągną porozumienie co do wszelkich spraw związanych z wychowaniem małoletnich dzieci.

Jeżeli zainteresował Państwa opisany wyżej temat, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią (tel.: +48 17 307 07 66, +48 12 307 09 88 lub e-mail: kancelaria@ktmh.pl) oraz do umówienia spotkania w biurze Kancelarii w Rzeszowie lub Krakowie.

Jagienka Jaracz-Wilk

Jestem adwokatem przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. Ukończyłam studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunkach prawo oraz administracja. Prowadzę sprawy rodzinne ze szczególnym uwzględnieniem spraw rozwodowych oraz alimentacyjnych. Zdobyte doświadczenie zawodowe wykorzystuję przeprowadzając również windykacje należności na rzecz Klientów Kancelarii.

Kontakt
Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu biznesowego z użytkownikami strony. Udostępnienie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Kancelarię TMH zawarto w Polityce prywatności.

Kancelaria Prawna TMH

Kancelaria Prawna TMH – Rzeszów
ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

Tel: (17) 307 07 66
Kancelaria Prawna TMH – Kraków
Rynek Dębnicki 6/3
30‑319 Kraków

Tel: (12) 307 09 88
Ocena Google
5.0
Na podstawie 113 recenzji
×