Blog

Koronawirus a sytuacja frankowiczów

Pandemia koronawirusa, jak przez wszystkich nazywany jest wirus SARS-CoV-2, ma ogromny wpływ na gospodarkę, jak i na życie codzienne ludzi na niemal całym świecie. Globalny charakter tego wydarzenia odbija się również na rynkach krajowych, w tym polskim. 

Epidemia początek swój miała w Chinach, na których wymusiło to spowolnienie swojej gospodarki. Ze względu na to, iż Chiny są bardzo ważnym partnerem biznesowym wielu przedsiębiorców, w tym przede wszystkim w sektorze sprzedaży detalicznej czy usługowej, sytuacja wywołana koronawirusem poważnie wpłynie na rynek również w Polsce. 

Spis treści

Koronawirus a frankowicze

Opisywana powyżej sytuacja, ze względu na którą Chiny ograniczyły swoją aktywność, wywarła również wpływ na wartość walut, gdyż doszło do podwyższenia wartości franka szwajcarskiego, stanowiącego jedną z „bezpieczniejszych” walut. Przekłada się to na bardzo niekorzystną informację dla osób posiadających kredyty w tej walucie. W ostatnim czasie kurs franka szwajcarskiego waha się w przedziale  ok. 4,28 zł – 4,36 zł, a najwyższą wartość w historii osiągnął w dniu 24 marca tego roku – 4,36 zł. 

Ostatnie kursy franka szwajcarskiego powodują znaczne podwyższenie rat kredytowych dla osób, które spłacają kredyty w tej walucie. Raty niektórych kredytów w walucie szwajcarskiej są wyższe o kilkaset złotych i obecnie są jednymi z najwyższych w historii. Tak drastyczne wzrosty rat kredytowych, ponadto w sytuacji obowiązującej ogólnokrajowej kwarantanny i utrudnionego handlu, szczególnie dla osób prowadzących własne jednoosobowe działalności, spowodują problemy z ich spłatą i przysporzą wielu problemów ich posiadaczom. 

Wakacje kredytowe

Rząd, chcąc wspomóc obywateli w czasach pandemii, utworzył pewne rozwiązania. Dla osób spłacających kredyty w bankach zaproponowane zostały tzw. wakacje kredytowe. Jest to propozycja dla osób, które np. zatrudnione są na umowę o pracę lub prowadzą własną działalność gospodarczą, a w obecnej sytuacji nie mogą wykonywać swoich obowiązków, a jednocześnie spłacają kredyt gotówkowy na dowolny cel.

W pierwszej kolejności należy jednak wskazać, że w przypadku złożenia takiego wniosku nie dojdzie do umorzenia rat, a jedynie do okresowego ich zawieszenia na najbliższy czas. Ponadto, często nie powoduje to w ogóle zniwelowania całej raty, gdyż nie zawsze zawieszana jest całość raty, lecz tylko jej część kapitałowa, a co za tym idzie należne są w dalszym ciągu m.in. odsetki. W zależności od wybranego wariantu, odroczenie spłaty może powodować wydłużenie okresu kredytowania lub zwiększenie kwoty przyszłych rat. Proponowany okres trwania wakacji kredytowych został przewidziany na 3 miesiące, jednak niektóre banki już zaproponowały dłuższe terminy – np. okres 6 miesięcy w mBanku czy Idea Banku. 

Koronawirus jako podstawa niewykonania umowy

Sytuacja obowiązująca aktualnie w Polsce i na świecie, czyli pandemia koronawirusa może zostać uznana w świetle przepisów prawa polskiego za działanie o charakterze siły wyższej. Przyjmuje się, że siłą wyższą jest zdarzenie o charakterze zewnętrznym, niemożliwe lub prawie niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można było zapobiec. Zjawisko to może zostać uznane za podstawę niewykonania umowy. Ponieważ, jeśli nie jest możliwe wykonanie umowy, to można powołać się na siłę wyższą i dzięki temu uniknąć negatywnych konsekwencji prawnych i finansowych. Niezbędne jest jednakże udowodnienie istnienia ciągu przyczynowo-skutkowego, a nie tylko wskazanie ogólne na istniejącą sytuację. Szczegółowe omówienie tego tematu znalazło się w artykule – Zmiana umowy z powodu epidemii koronawirusa (https://ktmh.pl/zmiana-umowy-z-powodu-epidemii-koronawirusa/).

Aktualna sytuacja posiadaczy kredytów frankowych

Przedstawione powyżej możliwości dają szansę na lepsze przetrwanie okresu pandemii i podwyższonej kwoty rat kredytowych, należy jednak podkreślić, że jest to rozwiązanie tymczasowe. Skorzystanie z proponowanego rozwiązania wakacji kredytowych nie jest darmowe – nie dochodzi do umorzenia raty, a ostatecznie może podwyższyć raty kredytu. W drugim rozwiązaniu najbardziej problematyczne jest udowodnienie, iż pandemia koronawirusa miała bezpośredni wpływ na niewykonanie umowy. 

W tej sytuacji należałoby się skupić na rozwiązaniu kompleksowym, a nie tymczasowym. Umowa kredytu walutowego dalej łączy Strony, a pozycja franka szwajcarskiego może się w dalszym ciągu umacniać, co nie wyklucza wzrostu jego wartości przekraczającej nawet 5 zł. 

Najlepszym wyjściem z sytuacji jest droga sądowa unieważnienia lub odwalutowania kredytu we frankach, co w świetle aktualnego orzecznictwa daje duże szanse wygranej. Unieważniając umowę sąd orzeka tak, jakby umowa nigdy nie została zawarta, a strony mają obowiązek zwrócić to co już sobie świadczyły. Oznacza to, że kredytobiorca zwraca kwotę kredytu, którą bank mu udostępnił, a bank oddaje kredytobiorcy wszystkie dokonane przez niego wpłaty. W sytuacji odwalutowania kredytu sąd z umowy usunie zapisy, na podstawie których przeliczane były waluty, natomiast sama umowa kredytu w dalszym ciągu pozostaje w mocy. Na tej podstawie uznaje się, jakby kredyt od początku został udzielony w walucie polskiej i kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu kredytu w wysokości nominalnej w ratach w polskich złotych, na zasadach określonych w umowie kredytowej według dotychczasowej stawki oprocentowania z pominięciem kwestionowanych klauzul przeliczeniowych. Więcej na temat aktualnego orzecznictwa znajduje się w artykule – Sytuacja frankowiczów w świetle aktualnego orzecznictwa (https://ktmh.pl/sytuacja-frankowiczow-w-swietle-aktualnego-orzecznictwa/). 

Podsumowanie

Rosnąca wartość franka szwajcarskiego, a co za tym idzie wysokość spłacanych rat kredytowych, stanowi duże utrudnienie przede wszystkim w aktualnej sytuacji wywołanej koronawirusem. Warto więc przemyśleć kwestię wejścia na drogę sądową celem ustabilizowania swojej sytuacji finansowej. Opierając się na aktualnym, korzystnym dla kredytobiorców orzecznictwie, można nie tylko uwolnić się od niekorzystnej umowy kredytu, ale również odzyskać wartość nadpłat. Należy jednak pamiętać, że każda sytuacja rozpatrywana jest indywidualnie, dlatego też zachęcamy do kontaktu z prawnikiem, chęcią skonsultowania możliwości i wybrania najlepszej z nich. 

Jeżeli zainteresował Państwa opisany wyżej temat, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią (tel.: +48 17 307 07 66, +48 12 307 09 88 lub e-mail: kancelaria@ktmh.pl) oraz do umówienia spotkania w biurze Kancelarii w Rzeszowie lub Krakowie. Istnieje także możliwość udzielenia pomocy zdalnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość (tj. telekonferencja lub wideokonferencja).

Jestem aplikantem radcowskim przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. Specjalizuje się w zakresie zagadnień prawa bankowego, windykacji należności Klientów, prawa cywilnego oraz wsparciem w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Kontakt

Kancelaria Prawna TMH Rzeszów – Adwokat Tomasz Marek, Radca Prawny Marcin Hotel

ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

Tel: (17) 307 07 66

Ocena Google
5.0
Na podstawie 117 recenzji
×