Blog

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. – skutki dotyczące zobowiązań

W poprzednim artykule skupiłem się na przebiegu przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. Dzisiaj pokrótce wskażę na efekty, jakie wywoła to w sferze cywilnoprawnej oraz administracyjnoprawnej. Chodzi mianowicie o dotychczasowe zobowiązania umowne, korzystne koncesje lub zezwolenia. Jakie zatem skutki w tych sferach wywoła przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spis treści

Sukcesja zobowiązań

W przypadku przekształcenia w spółkę z o.o. zgodnie z art. 5842 KSH zastosowanie znajduje zasada sukcesji uniwersalnej. Sukcesja obejmuje wszystkie prawa i obowiązki, zarówno z zakresu prawa materialnego (zobowiązania umowne, delikty), jak i procesowego (możliwość wytoczenia powództwa, legitymacja bierna lub możliwość występowania jako pokrzywdzony przed sądem karnym).

KSH wskazuje także na odpowiedzialność przedsiębiorcy przekształcanego w przypadku zobowiązań. Odpowiada on bowiem solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania związane z działalnością gospodarczą, powstałe przed dniem przekształcenia przez okres trzech lat, licząc od dnia przekształcenia. Ta regulacja ma na celu zwalczanie możliwości „ucieczki” przedsiębiorcy przed zobowiązaniami poprzez stworzenie nowego bytu prawnego.

Sukcesja administracyjnoprawna

Przepis art. 5842 KSH reguluje także zakres sukcesji w dziedzinie prawa administracyjnego, w szczególności koncesji, zezwoleń i ulg podatkowych. Wspominana regulacja znacznie ułatwia funkcjonowanie przedsiębiorcy przekształcanego, bowiem zdejmuje z niego obowiązek ponownego starania się o stosowne ulgi czy zezwolenia. Zapobiega przede wszystkim powstawaniu „zastoju” w prowadzeniu działalności gospodarczej, który może spowodować niebotyczne straty w przypadku nieposiadania stosownej koncesji lub zezwolenia.

Nie wyklucza to oczywiście możliwości takiego formułowania decyzji o udzieleniu koncesji lub zezwoleń, które wprost zamykałoby drogę przedsiębiorcy do przeniesienia ich w drodze sukcesji na nowopowstałą spółkę. Istnieją również pewnego typu licencje (np. licencja transportowa), której przejście w ramach sukcesji uniwersalnej jest wyłączone z mocy prawa.

Podsumowanie

Podsumowując, zobowiązania cywilnoprawne i decyzje administracyjne w przedmiocie koncesji, ulg i zezwoleń z mocy ustawy przechodzą z przedsiębiorcy przekształcanego na spółkę przekształconą. Regulacja zawarta w art. 5842 KSH jest potrzebna i korzystna – z jednej strony znacznie ułatwia przekształcenia przedsiębiorców i w efekcie prowadzenie przez nich działalności gospodarczej, a z drugiej strony (poprzez instytucję solidarnej odpowiedzialności) zapobiega unikaniu zobowiązań przez przedsiębiorców poprzez tworzenie nowych bytów prawnych.

Jeżeli zainteresował Państwa opisany wyżej temat, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią (tel.: +48 17 307 07 66, +48 12 307 09 88 lub e-mail: kancelaria@ktmh.pl) oraz do umówienia spotkania w biurze Kancelarii w Rzeszowie lub Krakowie. Istnieje także możliwość udzielenia pomocy zdalnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość (tj. telekonferencja lub wideokonferencja).

Jestem adwokatem przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. Ukończyłam studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunkach prawo oraz administracja. Prowadzę sprawy rodzinne ze szczególnym uwzględnieniem spraw rozwodowych oraz alimentacyjnych. Zdobyte doświadczenie zawodowe wykorzystuję przeprowadzając również windykacje należności na rzecz Klientów Kancelarii.

Kontakt

Kancelaria Prawna TMH Rzeszów – Adwokat Tomasz Marek, Radca Prawny Marcin Hotel

ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

Tel: (17) 307 07 66

Ocena Google
5.0
Na podstawie 116 recenzji
×