хозяйственное право

Działalność każdej spółki wymaga odpowiedniego zabezpieczenia od strony prawnej. Pomagamy naszym Klientom na każdym etapie – od założenia, przez rozwój, przekształcenia a na likwidacji kończąc.

Celem naszego wsparcia jest zawsze realizacja określnych celów. Doradzamy przy wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności i pomagamy w jej funkcjonowaniu. Wspieramy przy pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego oraz wewnętrznego. Tworzymy koncepcje inwestycji. Dzięki naszemu doświadczeniu jesteśmy w stanie w optymalny sposób przygotować Państwa do planowanej transakcji i ją odpowiednio zabezpieczyć.

Wreszcie wspieramy też kadrę zarządzającą przy podejmowaniu decyzji oraz analizie ryzyk prawnych związanych z odpowiedzialnością członków zarządu i rady nadzorczej, w tym odpowiedzialnością związaną z informacjami poufnymi na rynku kapitałowym.

Zakładanie i likwidacja spółki

 • tworzenie umów spółki
 • rejestracja spółki w rejestrze przedsiębiorców
 • pomoc w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń i licencji
 • reprezentacja przed odpowiednimi organami administracji
 • tworzenie dokumentów związanych z bieżącym funkcjonowaniem spółki
 • pomoc przy likwidacji spółki

Transakcje M&A (fuzje i przejęcia spółek)

 • pomoc przy negocjacjach dotyczących planowanej transakcji
 • przygotowanie umów o poufności (NDA) i listów intecyjnych (term sheet)
 • pomoc w ustaleniu harmonogramu transakcji
 • tworzenie dokumentacji korporacyjnej
 • transakcje nabycia oraz sprzedaży przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz wybranych składników majątkowych (asset deals)

Przekształcenia i podziały spółek

 • doradztwo w przedmiocie zmiany formy prowadzonej działalności
 • pomoc w ustaleniu harmonogramu transakcji
 • tworzenie dokumentacji korporacyjnej

Informacje poufne na rynku kapitałowym oraz insider trading

 • doradztwo w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych
 • analiza odpowiedzialności związanej z wykorzystaniem informacji poufnych
 • reprezentacja przed Komisją Nadzoru Finansowego oraz prokuraturą

Obligacje

 • doradztwo w procesie emisji obligacji
 • dochodzenie wierzytelności z tytułu obligacji
 • reprezentacja Klientów przed emitentami i administratorami zabezpieczeń

Inwestycje kapitałowe

 • przygotowanie umów inwestycyjnych
 • organizacja due dilligence
 • zabezpieczenie transakcji
 • wsparcie start-upów

Regulacje menedżerskie 

 • tworzenie kontraktów menedżerskich
 • ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i „know-how”
 • przygotowywanie umów o zakazie konkurencji
 • analiza odpowiedzialności cywilnej i karnej
 • reprezentacja w postępowaniach z zakresu odpowiedzialności menedżerów
Форма oбратной cвязи
Предоставленные Вами персональные данные будут обрабатываться с целью и в объеме, необходимом для ответа на запрос. Правовой основой для обработки в этом случае является ст. 6 абз. 1 букв. f GDPR, то есть законный интерес администратора в форме делового контакта с пользователями сайта. Предоставление Ваших персональных данных является добровольным, однако необходимо для рассмотрения Вашего дела. Более подробная информация об обработке Ваших персональных данных Юридической Компанией TMH приведена в Политике конфиденциальности.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ TMH

ул. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

тел.: (17) 307 07 66

Rynek Dębnicki 6/3
30‑319 Kraków

тел.: (12) 307 09 88

Google Рейтинг
5.0
На основе отзывов: 87
×