право интеллектуальной собственности

W czasach społeczeństwa informacyjnego, którego członkowie znaczną część swojego życia spędzają w sieci internetowej korzystając z różnego rodzaju piosenek, filmów, aplikacji oraz gier komputerowych, a zatem z różnego rodzaju dóbr niematerialnych, coraz większą wagę przykłada się do regulacji prawnych związanych z prawami własności intelektualnej.

Do przedmiotowej gałęzi prawa zalicza się tradycyjnie prawa autorskie i prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej, a zatem w szczególności regulacje dotyczące majątkowych praw autorskich, patentów, znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych.

Od wielu lat wspieramy Klientów przy wszelkich sprawach dotyczących praw własności intelektualnej, w czym szczególnie pomocne jest bogate doświadczenie akademickie i praktyczne prawników Kancelarii.

Obsługujemy zarówno Klientów indywidualnych (twórców, programistów, założycieli start-upów) jak i duże spółki prowadzące działalność w takich branżach jak IT, telewizja czy reklama i marketing. Zapewniamy również stałą obsługę jednego z największych Muzeów w Polsce, w którego działalności szczególnie doniosłe znaczenie posiada kwestia majątkowych i osobistych praw autorskich twórców dzieł.

Umowy w obrocie prawami na dobrach niematerialnych

 • tworzenie i analiza umów licencji
 • przygotowywanie umów o przeniesienie majątkowych praw autorskich
 • negocjacje kontraktów obejmujących korzystanie z praw własności intelektualnej
 • sporządzanie umów producenckich, umów dla uczestników programów telewizyjnych oraz umów o wykorzystanie lokacji
 • przygotowywanie i negocjowanie umów o stworzenie aplikacji i gier komputerowych
 • nadzorowanie transakcji sprzedaży dzieł sztuki

Postępowania sądowe i pozasądowe w sprawach z zakresu praw autorskich i praw własności przemysłowej

 • reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych o naruszenie praw autorskich
 • przygotowywanie strategii procesowej w zakresie sporów o roszczenia wynikające z naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy
 • reprezentacja Klientów w postępowaniach mediacyjnych dotyczących praw autorskich, praw pokrewnych, praw z patentu lub praw ochronnych na znak towarowy
 • obsługa sporów związanych z prawami do wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych

Procedura zgłoszenia znaku towarowego

 • analiza możliwości skutecznego zgłoszenia oznaczenia w Urzędzie Patentowym RP (UPRP) lub w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)
 • przygotowywanie zgłoszenia znaku towarowego do UPRP lub EUIPO
 • reprezentacja Klientów w polskiej lub europejskiej procedurze rejestracji znaku towarowego
 • doradztwo prawne w procedurze sprzeciwowej lub w postępowaniu o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy

Internet

 • doradztwo dla start-upów tworzących aplikacje i gry komputerowe
 • obsługa prawna kampanii marketingowych w Internecie
 • zabezpieczenia prawne eksploatacji utworów audiowizualnych w sieci
 • tworzenie i zabezpieczanie procesów wdrożenia rozwiązań informatycznych w spółkach

Eksploatacja i ochrona wizerunku

 • pomoc w tworzeniu umów o wykorzystanie wizerunku (w szczególności umowy dla modeli i modelek)
 • analiza kampanii marketingowych z perspektywy ochrony wizerunku
 • dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia prawa do wizerunku

Szkolenia i warsztaty

 • przygotowywanie specjalistycznych szkoleń z zakresu prawa autorskiego dla menadżerów oraz pracowników korporacji
 • warsztaty z zakresu własności przemysłowej
 • szkolenia i wsparcie dla start-upów
Форма oбратной cвязи
Предоставленные Вами персональные данные будут обрабатываться с целью и в объеме, необходимом для ответа на запрос. Правовой основой для обработки в этом случае является ст. 6 абз. 1 букв. f GDPR, то есть законный интерес администратора в форме делового контакта с пользователями сайта. Предоставление Ваших персональных данных является добровольным, однако необходимо для рассмотрения Вашего дела. Более подробная информация об обработке Ваших персональных данных Юридической Компанией TMH приведена в Политике конфиденциальности.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ TMH

ул. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

тел.: (17) 307 07 66

Rynek Dębnicki 6/3
30‑319 Kraków

тел.: (12) 307 09 88

Google Рейтинг
5.0
На основе отзывов: 87
×