СЕМЬЯ И ИМУЩЕСТВО

Relacje rodzinne stanowią bez wątpienia jedną z najważniejszych sfer życia każdego człowieka. Wzajemne oddziaływania pomiędzy członkami rodziny mają zarówno charakter osobisty (emocjonalny), jak i majątkowy. Dlatego też, przepisy powszechnie obowiązującego prawa w obszerny sposób regulują całokształt relacji zachodzących w ramach stosunków rodzinnych.

W związku z tym, że coraz częściej dochodzi do konfliktów rodzinnych, przedmiotowe spory stają się w wielu przypadkach przedmiotem postępowań sądowych. Do najczęściej pojawiających w praktyce spraw z zakresu prawa rodzinnego należą przede wszystkim sprawy o rozwód lub separację, o alimenty, o pozbawienie władzy rodzicielskiej oraz o uregulowanie kontaktów rodziców z małoletnimi dziećmi.

На протяжении многих лет наши юристы помогают людям, решившим защитить свои права в семейных отношениях. У нас есть большой опыт в таких делах.

Warto jednocześnie zauważyć, że coraz więcej osób, w szczególności przedsiębiorców, podejmuje jeszcze za życia szereg kroków mających na celu zabezpieczenia ich majątku oraz rodziny na wypadek śmierci. W tym zakresie szczególnie istotne jest prawidłowe sformułowanie testamentu, którego treść pozwoli na sprawne przeprowadzenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku oraz dział spadku. Warto również skorzystać z możliwości, które daje instytucja zarządu sukcesyjnego, wprowadzona do polskiego porządku prawnego aby umożliwić przedsiębiorcom zaplanowanie i zorganizowanie sukcesji prowadzonego przez nich przedsiębiorstwa.

Nasza Kancelaria od wielu lat pomaga Klientom w licznych sprawach z zakresu prawa spadkowego takich jak w szczególności przygotowanie testamentu, postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku czy dochodzenie roszczenia o zachowek. Prawnicy Kancelarii specjalizują się również w regulacjach zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstw.

Расторжение брака, разделение и раздел совместной собственности

 • представительство Клиентов в бракоразводных процессах
 • консультирование по вопросам раздельного проживания
 • подготовка договоров о разделе совместного имущества супругов
 • создание процессуальной стратегии в судебном разбирательстве по разделу имущества между бывшими супругами

Алименты

 • правовой анализ дел об алиментах
 • представительство Клиентов в судебных разбирательствах по поводу алиментов
 • переговоры об урегулировании споров и участие в процедурe медиации по определению размера алиментов

Родительская власть и контакты с детьми

 • создание судебной стратегии по лишению или ограничению родительских прав
 • wsparcie Klientów w sprawach o uregulowanie kontaktów rodziców z małoletnimi dziećmi
 • doradztwo w postępowaniach mediacyjnych o uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi

Завещания и последовательное управление

 • составление завещаний с учетом распоряжений Клиентов в случае смерти
 • analiza spraw związanych z uznaniem osób za niegodne dziedziczenia
 • консультации по созданию последовательного управления предприятия
 • поддержка деятельности менеджера по преемственности

Заявление о приобретении наследства и разделе наследства

 • правовой анализ дел для подтверждения приобретения наследства
 • представительство Клиентов в судебных процессах для подтверждения приобретения наследства или раздела наследства
 • wsparcie w negocjacjach związanych z podziałem masy spadkowej

Обязательная доля в наследстве

 • судебное предъявление притязаний на обязательную долю в наследстве от имени Клиентов
 • анализ дел, касающихся обязательной доли в наследстве
Форма oбратной cвязи
Предоставленные Вами персональные данные будут обрабатываться с целью и в объеме, необходимом для ответа на запрос. Правовой основой для обработки в этом случае является ст. 6 абз. 1 букв. f GDPR, то есть законный интерес администратора в форме делового контакта с пользователями сайта. Предоставление Ваших персональных данных является добровольным, однако необходимо для рассмотрения Вашего дела. Более подробная информация об обработке Ваших персональных данных Юридической Компанией TMH приведена в Политике конфиденциальности.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ TMH

Kancelaria Prawna TMH – Rzeszów
ул. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

тел.: (17) 307 07 66
Kancelaria Prawna TMH – Kraków
Rynek Dębnicki 6/3
30‑319 Kraków

тел.: (12) 307 09 88
Google Рейтинг
5.0
На основе отзывов: 99
×