Борьба с недобросовестной конкуренцией

Кажется банальным утверждать, что в нынешних реалиях свободного рынка выживание и успех каждого предпринимателя во многом зависят от того, сможет ли он выиграть конкуренцию с другими организациями, предлагающими товары или услуги на том же рынке.

Rywalizacja rynkowa pomiędzy przedsiębiorcami stała się niejako sercem organizmu gospodarki, co powoduje wiele pozytywnych skutków dla konsumentów takich jak wzrost jakości świadczonych usług (sprzedawanych towarów), czy też, najczęściej, spadek cen. Należy jednocześnie pamiętać, że wszelkie działania podejmowane przez przedsiębiorców powinny być zgodne z przepisami prawa konkurencji, a w szczególności z przepisami regulującymi zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Kancelaria prawna TMH świadczy usługi doradztwa prawnego dotyczące ochrony interesów przedsiębiorców związanych ze stosowaniem czynów nieuczciwej konkurencji. Obsługa przez nas prowadzona pozwala nie tylko na pomyślne prowadzenie spraw sądowych, lecz przede wszystkim na analizę planowanych przez przedsiębiorców kroków z perspektywy przepisów chroniących uczciwą konkurencję.

Судебное разбирательство по делам о недобросовестной конкуренции

  • reprezentacja Klientów w postępowaniach o czyny nieuczciwej konkurencji, w szczególności o czyn naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, utrudniania dostępu do rynku, nieuczciwego naśladownictwa produktów
  • подготовка судебных стратегий по делам о недобросовестной конкуренции
  • рассмотрение претензий, связанных с нарушением положений Закона о борьбе с недобросовестной конкуренцией

Анализ деятельности предприятий с точки зрения положений о противодействии недобросовестной конкуренции

  • поддержка в планировании новых стратегий развития
  • правовая оценка деятельности конкурентоспособных предприятий
  • przygotowywanie opinii prawnych dotyczących zasadności dochodzenia roszczeń wynikających z deliktów nieuczciwej konkurencji

Обучение и семинары

  • подготовка специализированных курсов по противодействию недобросовестной конкуренции для менеджеров и сотрудников корпораций
  • обучение и поддержка стартапов в области защиты добросовестной конкуренции
Форма oбратной cвязи
Предоставленные Вами персональные данные будут обрабатываться с целью и в объеме, необходимом для ответа на запрос. Правовой основой для обработки в этом случае является ст. 6 абз. 1 букв. f GDPR, то есть законный интерес администратора в форме делового контакта с пользователями сайта. Предоставление Ваших персональных данных является добровольным, однако необходимо для рассмотрения Вашего дела. Более подробная информация об обработке Ваших персональных данных Юридической Компанией TMH приведена в Политике конфиденциальности.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ TMH

Kancelaria Prawna TMH – Rzeszów
ул. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

тел.: (17) 307 07 66
Kancelaria Prawna TMH – Kraków
Rynek Dębnicki 6/3
30‑319 Kraków

тел.: (12) 307 09 88
Google Рейтинг
5.0
На основе отзывов: 99
×