борьба с недобросовестной конкуренцией

Truizmem wydaje się twierdzenie, że w obecnych realiach wolnego rynku przetrwanie i sukces każdego przedsiębiorcy zależy w dużej mierze od tego, czy uda mu się wygrać rywalizację z innymi podmiotami, które oferują towary lub usługi na tym samym rynku.

Rywalizacja rynkowa pomiędzy przedsiębiorcami stała się niejako sercem organizmu gospodarki, co powoduje wiele pozytywnych skutków dla konsumentów takich jak wzrost jakości świadczonych usług (sprzedawanych towarów), czy też, najczęściej, spadek cen. Należy jednocześnie pamiętać, że wszelkie działania podejmowane przez przedsiębiorców powinny być zgodne z przepisami prawa konkurencji, a w szczególności z przepisami regulującymi zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Kancelaria prawna TMH świadczy usługi doradztwa prawnego dotyczące ochrony interesów przedsiębiorców związanych ze stosowaniem czynów nieuczciwej konkurencji. Obsługa przez nas prowadzona pozwala nie tylko na pomyślne prowadzenie spraw sądowych, lecz przede wszystkim na analizę planowanych przez przedsiębiorców kroków z perspektywy przepisów chroniących uczciwą konkurencję.

Spory sądowe z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji

  • reprezentacja Klientów w postępowaniach o czyny nieuczciwej konkurencji, w szczególności o czyn naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, utrudniania dostępu do rynku, nieuczciwego naśladownictwa produktów
  • przygotowywanie strategii procesowych w sprawach deliktów nieuczciwej konkurencji
  • dochodzenie roszczeń wynikających z naruszenia przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Analiza działań przedsiębiorstw z perspektywy przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

  • wsparcie przy planowaniu nowych strategii rozwoju
  • ocena prawna działań konkurencyjnych przedsiębiorstw
  • przygotowywanie opinii prawnych dotyczących zasadności dochodzenia roszczeń wynikających z deliktów nieuczciwej konkurencji

Szkolenia i warsztaty

  • przygotowywanie specjalistycznych szkoleń dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji dla menadżerów oraz pracowników korporacji
  • szkolenia i wsparcie dla start-upów z zakresu zasad ochrony uczciwej konkurencji
Форма oбратной cвязи
Предоставленные Вами персональные данные будут обрабатываться с целью и в объеме, необходимом для ответа на запрос. Правовой основой для обработки в этом случае является ст. 6 абз. 1 букв. f GDPR, то есть законный интерес администратора в форме делового контакта с пользователями сайта. Предоставление Ваших персональных данных является добровольным, однако необходимо для рассмотрения Вашего дела. Более подробная информация об обработке Ваших персональных данных Юридической Компанией TMH приведена в Политике конфиденциальности.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ TMH

ул. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

тел.: (17) 307 07 66

Rynek Dębnicki 6/3
30‑319 Kraków

тел.: (12) 307 09 88

Google Рейтинг
5.0
На основе отзывов: 87
×