БЛОГ

Jak ubiegać się o odszkodowanie za odwołany lot?

Tematyka odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot była na blogu Kancelarii TMH już poruszana. W pierwszym wpisie poruszone zostało zagadnienie o tym, komu przysługuje odszkodowanie i jak je uzyskać. Dzisiaj należy przejść do kolejnego aspektu, a mianowicie odpowiedzi na pytanie, jak ubiegać się o odszkodowanie za odwołany lot?

Odwołany lot – co robić? Prawa pasażera

Praktyka w zakresie uzyskiwania odszkodowania została utrwalona na mocy Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 i w prawie krajowym. Polska ustawa Prawo lotnicze precyzuje postępowanie przed organami wykonawczymi Rozporządzenia – i co ważne – przed samym przewoźnikiem.

Od czego zatem zacząć? Na początku należy wystosować reklamację do przewoźnika lotniczego obsługującego dany lot. Warto do niej dołączyć potwierdzoną rezerwację na dany lot. Zgodnie z polską ustawą przewoźnik lotniczy ma 30 dni, żeby odpowiedzieć na złożoną reklamację. Jeżeli w tym czasie otrzymamy odpowiedź negatywną albo nie uzyskamy odpowiedzi wcale, to zgodnie z prawami pasażera możemy wystąpić ze stosowną skargą do organu wykonawczego Rozporządzenia. Jeżeli skarga trafi do polskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego, to trzeba do niej dołączyć odpowiedź przewoźnika lub informację o jej braku w przepisanym terminie. Organ wykonawczy załatwia sprawę w oparciu o przepisy postępowania administracyjnego.

Ile może wynieść odszkodowanie za odwołany lot?

Jeżeli organ wykonawczy uzna, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i żądaniu złożenia wyjaśnień przez przewoźnika lotniczego, że ów przewoźnik zawinił, to nakłada na niego obowiązek uiszczenia ustawowej rekompensaty pieniężnej dla pasażera. Ta rekompensata to – innymi słowy – ustawowy ryczałt odszkodowawczy. Rozporządzenie przewiduje kwotę 250, 400 oraz 600 euro za odwołany lot, w zależności od dystansu pomiędzy portem lotniczym wylotu a portem lotniczym przylotu.

Zagadnienie procedury odszkodowania za opóźniony lot było już poruszane na blogu Kancelarii TMH.

Prawnicy Kancelarii TMH specjalizują się w sprawach z zakresu odszkodowań, w tym również w sprawach odszkodowań za opóźniony lub odwołany lot. W naszej kancelarii prawnej można uzyskać zarówno jednorazową poradę prawną, jak i kompleksową obsługę prawną. Nasi adwokaci i radcowie prawni zastępują Klienta w postępowaniu przed przewoźnikiem lotniczym. Zajmują się również reprezentacją przed wszelkimi organami właściwymi w sprawie, w szczególności przed Urzędem Lotnictwa Cywilnego oraz sądami cywilnymi.

Andrzej Polak – prawnik Kancelarii Adwokackiej TMH

Форма oбратной cвязи
Предоставленные Вами персональные данные будут обрабатываться с целью и в объеме, необходимом для ответа на запрос. Правовой основой для обработки в этом случае является ст. 6 абз. 1 букв. f GDPR, то есть законный интерес администратора в форме делового контакта с пользователями сайта. Предоставление Ваших персональных данных является добровольным, однако необходимо для рассмотрения Вашего дела. Более подробная информация об обработке Ваших персональных данных Юридической Компанией TMH приведена в Политике конфиденциальности.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ TMH

ул. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

тел.: (17) 307 07 66

Rynek Dębnicki 6/3
30‑319 Kraków

тел.: (12) 307 09 88

Google Рейтинг
5.0
На основе отзывов: 87
×