+48 17 307 07 66

Postępowania sądowe i windykacja

Prawnicy TMH reprezentują swoich klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi (w tym przed Sądem Najwyższym), sądami administracyjnymi (w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym) i polskim Trybunałem Konstytucyjnym. Mając świadomość faktu, że nie zawsze długoterminowy proces jest najlepszym rozwiązaniem dla naszych klientów, reprezentujemy ich również przed sądami arbitrażowymi, a także pomagamy rozwiązywać spory w drodze mediacji. W tej dziedzinie prawa praktyka TMH obejmuje w szczególności:

 

Przygotowywanie pism procesowych

Prawnicy Kancelarii Prawnej TMH w zakresie prowadzonych przez siebie spraw sporządzają pisma procesowe na każdym etapie postępowania sądowego cywilnego, karnego oraz administracyjnego. Adwokaci i radcowie prawni przygotowują dla swoich Klientów pozwy oraz wnioski, odpowiedzi na pozew, oraz poszczególne pisma procesowe w toku sprawy. Następnie, po wydaniu merytorycznego orzeczenia w sprawie, w zależności od rodzaju postępowania, sporządzają zażalenia, apelacje oraz skargi. W niektórych przypadkach współpraca z Klientem obejmuje również sporządzanie skargi kasacyjnej – zarówno w postępowaniu administracyjnym jak i cywilnym, oraz kasacji w postępowaniu karnym.

 

Reprezentacja Klientów podczas posiedzeń sądowych

Adwokaci i radcowie prawni tworzący Kancelarię Prawną TMH podejmują się reprezentacji Klientów podczas posiedzeń sądowych. Do każdej sprawy podchodzą indywidualnie, biorąc pod uwagę przede wszystkim jej charakter. Podstawową kwestią jest ustalenie z Klientem długofalowej strategii procesowej, która ma na celu osiągnięcie pożądanego przez niego rezultatu. Kancelaria prawna TMH zdaje sobie sprawę z faktu, że postępowanie sądowe jest dla Klienta związane ze stresem, dlatego też prawnicy Kancelarii podejmują działania w sposób zapewniający mu bezpieczne przejście przez cały jego proces.

 

Udział w mediacji

Adwokaci i radcowie prawni Kancelarii prawnej TMH posiadają bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji Klienta w postępowaniu mediacyjnym. Prawnicy zdają sobie sprawę z faktu, że nie zawsze prowadzenie długotrwałego procesu jest najlepszym rozwiązaniem dla Klienta, dlatego też, tam gdzie jest to możliwe, dążą do ugodowego zakończenia sporu między stronami. Kancelaria działa tak, aby zapewnić Klientowi możliwie maksymalną satysfakcję z wypracowanego podczas mediacji porozumienia. Nie można jednocześnie pominąć faktu, że ugoda zawarta w ramach postępowania mediacyjnego, niczym nie ustępuje (w zakresie mocy prawnej) ugodzie zawartej w postępowaniu sądowym. Jednocześnie, co ważne, mediacja wiąże się najczęściej dla Klienta z mniejszym stresem, aniżeli długie postępowanie sądowe. Ponadto, co równie ważne, ugodowe zakończenie zaistniałego sporu wiąże się niejednokrotnie z poniesieniem przez Klienta mniejszych kosztów, niż podczas postępowania sądowego.

 

Reprezentacja w postępowaniach arbitrażowych

Adwokaci i radcowie prawni tworzący Kancelarię Prawną TMH posiadają doświadczenie, które pozwala połączyć wiedzę praktyczną dotyczącą prowadzenia skomplikowanych postępowań arbitrażowych ze znajomością specyficznego charakteru poszczególnych sektorów gospodarki. Oferujemy swoim Klientom pomoc na etapie przedarbitrażowego rozwiązywania sporów oraz doradztwo i sporządzanie pism procesowych. Ponadto, adwokaci i radcowie prawni współpracujący z Kancelarią Prawną TMH świadczą usługi obejmujące doradztwo i reprezentację w postępowaniach dotyczących skarg o uchylenie wyroków arbitrażowych oraz doradztwo i reprezentację w postępowaniach dotyczących stwierdzenia wykonalności lub uznawania wyroków arbitrażowych przed sądami państwowymi. Adwokacko-radcowska Kancelaria TMH zapewnia również wsparcie oraz reprezentację w prowadzeniu sporów na gruncie wiodących polskich i zagranicznych regulaminów arbitrażowych, w tym m.in.: Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan w Warszawie.

 

Zastępowanie Klientów w postępowaniach karnych, również na etapie postępowania przygotowawczego

Kancelaria Prawna TMH świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa karnego. Adwokaci i radcowie prawni reprezentują interesy Klientów zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i w trakcie postępowania przed Sądem w pierwszej oraz drugiej instancji. Prowadzimy obsługę prawną zarówno dla oskarżonych, jak i pokrzywdzonych. Wieloletnia praktyka radców prawnych oraz adwokatów Kancelarii TMH dowodzi, że aby skutecznie zabezpieczyć interesy Klienta profesjonalna pomoc jest wskazana od samego początku każdej sprawy – od zatrzymania i postępowania przygotowawczego, poprzez przewód sądowy, aż po prawomocne orzeczenie. Jednocześnie warto wskazać, że adwokaci i radcowie prawni tworzący Kancelarię TMH posiadają bogate doświadczenie pozwalające na przygotowanie kasacji od prawomocnego wyroku oraz reprezentacji Stron w postępowaniu przed Sądem Najwyższym.

 

Wsparcie w postępowaniach sądowoadministracyjnych

Przede wszystkim wskazać należy, iż prawo administracyjne jest niezwykle rozległą dziedziną. Adwokaci i radcowie prawni tworzący Kancelarię prawną TMH, posiadają doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw z zakresu prawa administracyjnego. Głównymi obszarami zainteresowania prawników z Kancelarii TMH są przede wszystkim sprawy z zakresu prawa budowlanego, ochrony środowiska oraz regulacji prawnych dotyczących cudzoziemców. Adwokaci i radcowie prawni tworzący Kancelarię posiadają duże doświadczenie w sporządzaniu wszelkiego rodzaju pism, a w szczególności wniosków, ponagleń, odwołań oraz skarg. Kancelaria świadczy również profesjonalną pomoc prawną na etapie postępowań przed sądami administracyjnymi, reprezentując swoich Klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 

Reprezentacja Klientów w negocjacjach

Adwokaci i radcowie prawni tworzący Kancelarię TMH oferują swoim Klientom kompleksowe wsparcie w prowadzeniu działalności gospodarczej. W zakresie usług negocjacyjnych świadczonych przez Kancelarię TMH wchodzi przede wszystkim opiniowanie umów handlowych jak również wsparcie Klienta podczas negocjacji warunków zawieranej umowy. Adwokaci i radcowie prawni tworzący Kancelarię prawną TMH reprezentując swoich Klientów łączą znajomość orzecznictwa z umiejętnościami miękkimi, co daje możliwość uzgodnienia najkorzystniejszych dla nich warunków, które w największym stopniu chronią jego majątek. Ponadto, prawnicy Kancelarii na bieżąco analizują również analizują propozycje kontrahentów swoich Klientów przez pryzmat ich zgodności z prawem.

Kontakt

Kancelaria Prawna TMH
ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów
e-mail: kancelaria@ktmh.pl
tel: +48 17 307 07 66

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu biznesowego z użytkownikami strony. Udostępnienie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Kancelarię TMH zawarto w Polityce prywatności.