+48 17 307 07 66

Prawo spółek i papierów wartościowych

Kancelaria TMH zapewnia pomoc na każdym etapie działalności gospodarczej, od jej powstania, poprzez bieżące funkcjonowanie aż do likwidacji. W ramach prowadzonej praktyki z zakresu prawa spółek i papierów wartościowych, Kancelaria zajmuje w się szczególnością pomocą w następujących obszarach:

 • przygotowywanie umów spółki i ich rejestracja
 • przekształcenia, połączenia i podział spółek
 • transakcje zbycia przedsiębiorstwa, w tym wnoszenia go aportem do spółki
 • dokumentacja korporacyjna (w szczególności regulaminy zarządu i rady nadzorczej)
 • reprezentacja  w postępowaniach przed KRS
 • bieżące doradztwo w funkcjonowaniu spółki
 • organizacja zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń
 • przygotowywanie dokumentów wewnętrznych, w szczególności uchwał
 • kontrakty menadżerskie
 • emisje papierów wartościowych, w tych akcji i obligacji
 • podwyższenia kapitału
 • transakcje zbycia udziałów w spółce
 • konflikty korporacyjne pomiędzy wspólnikami
 • ochrona wspólników mniejszościowych, w szczególności w zakresie uzyskania informacji o spółce
 • wprowadzanie spółki na giełdę
 • informacje poufne na rynku giełdowym i insider trading
 • restrukturyzacja spółki
 • przeprowadzanie due dilligence
 • postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne

Kontakt

Kancelaria Prawna TMH
ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów
e-mail: kancelaria@ktmh.pl
tel: +48 17 307 07 66

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora (współadministratorów) w postaci kontaktu biznesowego z użytkownikami strony. Udostępnienie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie.
Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Kancelarię TMH zawarto w Polityce prywatności.