+48 17 307 07 66

Iwona Ksiądz
asystentka Wspólników

 

Absolwentka Filologii Rosyjskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Stypendystka Rządu Polskiego w Instytucie Języka Rosyjskiego im. Aleksandra Puszkina w Moskwie.

Podczas studiów była związana z kołami naukowymi, brała udział w licznych konferencjach i opublikowała kilka artykułów naukowych. Doświadczenie zawodowe jako lektor języka rosyjskiego zdobywała i nadal zdobywa zarówno w szkołach językowych, jak i w Studium Języków Obcych Politechniki Rzeszowskiej.

W ramach Kancelarii prawnej TMH odpowiada za sprawne działanie sekretariatu, zajmuje się obsługą korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej, porządkowaniem dokumentacji, umawianiem klientów oraz organizacją spotkań.

Biegle włada językiem rosyjskim. W stopniu średniozaawansowanym posługuje się językiem angielskim i ukraińskim.

Zainteresowania zawodowe: kultura Rosji, kinematografia rosyjska.

Zainteresowania prywatne: rosyjska i ukraińska muzyka, podróże, biały śpiew.