+48 17 307 07 66

Jagienka Jaracz-Wilk
adwokat

 

Adwokat, od 2018 r. członek Izby Adwokackiej w Rzeszowie.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunkach prawo oraz administracja.

Od 2014 r. współpracuje z Fundacją świadczącą pomoc prawną ludziom niezamożnym oraz w podeszłym wieku.

W 2017 r. zdobyła wyróżnienie w Izbowym Konkursie Krasomówczym organizowanym przez Okręgową Radę Adwokacką w Rzeszowie.

W 2018 r. ukończyła kurs z zakresu ochrony danych osobowych zdobywając tytuł Inspektora Ochrony Danych.

Zainteresowania zawodowe: prawo rodzinne, prawo karne, ochrona danych osobowych.

W ramach Kancelarii TMH zajmuje się sprawami z zakresu prawa rodzinnego, prawa karnego, ochrony danych osobowych oraz windykacją należności.

Posługuje się językiem niemieckim oraz angielskim.

Zainteresowania prywatne: literatura amerykańska, kuchnia włoska, joga oraz podróże.