+48 17 307 07 66

Julia Bonusiak
prawnik

 

Studentka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, absolwentka studiów inżynierskich na Wydziale Biotechnologii.

W trakcie półrocznego stypendium studiowała na Uniwersytecie w Zagrzebiu.

Zainteresowania związane z biotechnologią oraz prawem łączy występując na konferencjach naukowych związanych z bioetyką oraz prawami człowieka.

Podczas studiów związana z Samorządem Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Wydziału, a także członka komisji ogólnouczelnianych.

W ramach Kancelarii zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami związanymi z prawem cywilnym, prawem bankowym oraz windykacją należności Klientów.

Biegle włada językiem angielskim.

Zainteresowania zawodowe: bioetyka, prawo gospodarcze prywatne.

Pozazawodowo interesuje się teatrem, jeździectwem oraz podróżami.