Postępowania sądowe

Postępowania sądowe stanowią bez wątpienia naszą domenę. Reprezentowaliśmy naszych Klientów w setkach procesów, przed wszystkimi instancjami sądów powszechnych, Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Nasze doświadczenie pozwala na właściwą ocenę wszelkich ryzyk związanych z prowadzeniem danego postępowania i przekazanie odpowiednich rekomendacji Klientowi. Skupiamy się ma przygotowaniu optymalnej, długofalowej strategii procesowej, która ma za zadanie przynieść jak najwięcej korzyści w postępowaniu i poza nim, tj. z perspektywy biznesowej.

Aby zapewnić poczucie bezpieczeństwa, na bieżąco monitorujemy prowadzone sprawy w sądzie i przekazujemy Klientom informacje o ich stanie.

Współpracujemy na stałe z wieloma komornikami z całej Polski, co pozwala nam na skuteczniejszą windykację dłużników. Tam, gdzie interes Klienta za tym przemawia, uczestniczymy w negocjacjach i przygotowujemy warunki ugody. Uważamy, że w niektórych sytuacjach scenariusz ugodowy jest najlepszym środkiem do realizacji założonych celów biznesowych.

Spory gospodarcze 

 • prowadzenie spraw w postępowaniu gospodarczym
 • przygotowywanie strategii procesowej
 • tworzenie pism procesowych, w tym w szczególności pozwów i apelacji
 • doradztwo w negocjacjach pozasądowych

Spory cywilne

 • prowadzenie spraw dotyczących nieruchomości (np. o zasiedzenie lub związanych ze służebnościami)
 • usuwanie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • pomoc w sprawach dotyczących praw konsumentów
 • doradztwo w sprawach dotyczących rękojmi za sprzedaną rzecz
 • wnoszenie skarg pauliańskich
 • pomoc prawna w sprawach o rozwód, separację, alimenty lub podział majątku

Dochodzenie wierzytelności (windykacja)

 • przygotowywanie przedsądowych wezwań do zapłaty
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym
 • pomoc w prowadzeniu postępowania egzekucyjnego

Odzyskiwanie środków z polisolokat – ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (ufk)

 • analiza zawartej umowy
 • ocena możliwości odzyskania środków
 • reprezentacja na etapie przedsądowym
 • dochodzenie należności przed sądem

Odzyskiwanie środków z obligacji

 • ocena prawna posiadanych papierów wartościowych
 • wstępna weryfikacja emitenta
 • tworzenie strategii odzyskania środków z tytułu obligacji
 • przygotowywanie żądania natychmiastowego wykupu obligacji
 • pomoc w kontakcie z emitentem i administratorem zabezpieczeń
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym

Odzyskiwanie środków z tzw. kredytów frankowych (frankowicze)

 • analiza zawartej umowy
 • rekomendacje w zakresie możliwych do podjęcia działań
 • reprezentacja w negocjacjach z bankami
 • prowadzenie postępowania na etapie przedsądowym i sądowym

Przestępstwa gospodarcze i skarbowe

 • ocena ryzyk karnoprawnych podejmowanych działań
 • przygotowywanie opinii dotyczących odpowiedzialności karnej
 • pomoc na etapie postępowania przygotowawczego
 • obrona w procesie sądowym
 • reprezentacja pokrzywdzonego przestępstwem i zabezpieczenie jego praw
 • występowanie w roli pełnomcnika oskarżycieli posiłkowych
 • pomoc w przypadku tymczasowego aresztowania

Postępowania sądowo-administracyjne

 • analiza decyzji administracyjnej
 • przygotowywanie skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego
 • reprezentacja w postępowaniu sądowo-administracyjnym

Negocjacje, mediacja, arbitraż

 • pomoc w negocjacjach
 • udział w posiedzeniach mediacyjnych
 • prowadzenie korespondencji w imieniu Klienta
 • reprezentacja w arbitrażu
Kontakt
Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu biznesowego z użytkownikami strony. Udostępnienie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Kancelarię TMH zawarto w Polityce prywatności.

Kancelaria Prawna TMH

Kancelaria Prawna TMH – Rzeszów
ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

Tel: (17) 307 07 66
Kancelaria Prawna TMH – Kraków
Rynek Dębnicki 6/3
30‑319 Kraków

Tel: (12) 307 09 88
Ocena Google
5.0
Na podstawie 113 recenzji
×