Blog

Procedura unieważnienia kredytu we frankach

Kolejne wyroki wydawane w sprawach frankowych (zarówno te wydawane przez sądy powszechne jak i przez TSUE) coraz bardziej ośmielają frankowiczów w dochodzeniu swoich praw przed sądem. Oczywiście nie można traktować

Więcej »

Kredyt frankowy w PKO BP nieważny!

Sąd Okręgowy w Rzeszowie w wyroku z dnia 27 czerwca 2023 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt: I C 832/22 uznał umowę kredytu frankowego za nieważną. Sprawa toczyła się

Więcej »

Układ konsumencki

Od 24 marca 2020 r. konsumenci mają możliwość otwarcia postępowania o zawarcie układu konsumenckiego będącego jednym z rozwiązań pozwalających dłużnikowi na ochronę majątku i ustalenie warunków spłaty zobowiązań  ciążących na nim

Więcej »

Rozłożenie na raty zaległości podatkowej

W dobie szalejącej inflacji oraz znacznego wzrostu cen energii coraz liczniejsze grono przedsiębiorców popada w zadłużenie i zadaje sobie pytanie jak przetrwać na rynku pracy. Wśród wielu zobowiązań jakie ciążą

Więcej »

Unieważnienie kredytu złotówkowego

W obecnej rzeczywistości społeczno-gospodarczej i panującej w Polsce inflacji, jednym z najbardziej „gorących” tematów stała się wysokość tzw. stóp procentowych i związana z nią wysokość rat kredytów ze zmienną stopą

Więcej »

Odpowiedzialność wykonawcy instalacji fotowoltaicznej

Postęp w dziedzinie nowych technologii związanych z ekologią i środowiskiem w ostatnich latach dokonuje się skowo. Ma na to wpływ, między innymi, polityka środowiskowa państwa, która jest umotywowana koniecznością przeciwdziałania

Więcej »

Alimenty

Alimenty są jedną z najpowszechniejszych spraw jeśli chodzi o prawo rodzinne. Podobnie jak rozwód. Wśród szeregu możliwych roszczeń o charakterze alimentacyjnym szczególną doniosłością odznaczają się roszczenia uregulowane w przepisach art.

Więcej »

Jazda pod wpływem alkoholu

Choć świadomość społeczeństwa dotycząca jazdy pod wpływem alkoholu w ostatnich latach znacznie wzrosła, a licznie przeprowadzane kampanie społeczne przyniosły rezultat, co spowodowało, że kilka lat temu liczba przestępstw dotycząca jazdy

Więcej »

Dozór elektroniczny, czyli „bransoletka”

Pierwszym skojarzeniem, jakie nasuwa się, gdy mowa o odbywaniu kary pozbawienia wolności jest pobyt w zakładzie karnym i całkowita izolacja skazanego. Jednak obecnie skazany na karę o charakterze izolacyjnym może

Więcej »

Zmiany w postępowaniach rozwodowych

Aktualnie trwają pracę nad zmianami w prawie rodzinnym, które przede wszystkim wprowadzą szereg zmian w postępowaniach o rozwód i separację. Skierowany przez Ministerstwo Sprawaziedliwości projekt zmian zakłada, że w przypadku

Więcej »

Pytania na sprawie rozwodowej

Rozwód jest jednym ze sposobów ustania małżeństwa, który został unormowany w art. 56 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (dalej również jako „k.r.o.”). Zgodnie z

Więcej »

Czy można modyfikować zgłoszenie znaku towarowego?

Jednym z podstawowych sposobów ochrony marki jest zastrzeżenie znaku towarowego przedstawiającego logo lub nazwę swojego przedsiębiorstwa. Chociaż z tymi dwoma przykładami najbardziej kojarzy się znak towarowy, to zgodnie z ustawą

Więcej »

Pozew rozwodowy

Podjęcie decyzji o rozwodzie jest zazwyczaj jedną z trudniejszych do podjęcia. Aby zainicjować postępowanie rozwodowe należy złożyć w Sądzie pozew o rozwód, który musi spełniać określone przez prawo warunki. W

Więcej »

Pozew 24 Emisje – jak się bronić?

W ostatnim czasie w mediach głośno stało się o sprawach związanych z pozwami cywilnymi wytaczanymi przez spółkę 24 Emisje sp. z o.o., która jest wydawcą takich czasopism jak „Słowo Krakowa”,

Więcej »

Windykacja należności

Windykacja należności to nad wyraz częsty problem w praktyce. Usługa została wykonana (bądź też sprzedana rzecz dostarczona do nabywcy), faktura wystawiona, podatek odprowadzony, a wraz z upływem terminu płatności należne

Więcej »

Kredyty frankowe – pozew

Kredyty frankowe swój początek w Polsce miały w roku 2004, gdy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Wtedy to banki rozpoczęły intensywne działania marketingowe, mające na celu rozpowszechnienie kredytów walutowych wśród

Więcej »

Upadłość konsumencka, a kredyt we frankach

W poprzednim wpisie na temat upadłości konsumenckiej poruszona została kwestia związana z oddziaływaniem upadłości na małżeństwo i skutki, jakie ogłoszenie upadłości rodzi w związku z majątkiem małżonków. Równie istotna jest także kwestia

Więcej »
Kontakt

Kancelaria Prawna TMH Rzeszów – Adwokat Tomasz Marek, Radca Prawny Marcin Hotel

ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

Tel: (17) 307 07 66

Ocena Google
5.0
Na podstawie 117 recenzji
×