Prawo pracy

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się dla każdego przedsiębiorcy z koniecznością przestrzegania całokształtu regulacji prawa pracy. Dotyczy to zarówno tych największych firm (korporacji), które zatrudniają tysiące pracowników, jak również średnich i najmniejszych przedsiębiorstw.

Nasza Kancelaria od lat świadczy kompleksową obsługę prawną z zakresu prawa pracy, co obejmuje indywidualne i zbiorowe prawo pracy. Dzięki posiadanemu doświadczeniu jesteśmy w stanie zapewnić kompleksowe doradztwo prawne zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników. Tworzymy kompleksową dokumentację pracowniczą, projekty tzw. wewnętrznych aktów prawa pracy, a także reprezentujemy Klientów w różnego rodzaju postępowaniach z zakresu prawa pracy.

Przygotowywanie i analiza dokumentacji pracowniczej (w szczególności umów o pracę)

 • tworzenie i analiza umów o pracę
 • przygotowywanie oświadczeń o wypowiedzeniu umowy o pracę lub o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • pomoc w negocjowaniu aneksów do umowy o pracę
 • sporządzanie umów szkoleniowych (lojalnościowych) oraz umów o zakazie konkurencji
 • tworzenie umów o powierzeniu mienia pracownikom
 • weryfikacja i przygotowywanie umów o zachowanie poufności
 • pomoc w tworzeniu tzw. kontraktów menadżerskich

Tworzenie aktów tzw. wewnętrznego prawa pracy

 • wsparcie przy tworzeniu i zmianach regulaminów pracy
 • przygotowywanie regulaminów wynagradzania (regulaminów premiowania)
 • opracowywanie koncepcji programów motywacyjnych
 • pomoc przy tworzeniu regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Postępowania sądowe i kontrolne w sprawach pracowniczych

 • reprezentacja Klientów w sprawach związanych z wypowiedzeniem umowy o pracę lub rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia (w szczególności przygotowywanie tzw. odwołań w imieniu pracowników)
 • doradztwo w sprawach o naruszenie zakazu konkurencji w czasie trwania stosunku pracy i po jego ustaniu
 • opracowywanie strategii procesowej w zakresie sporów o odpowiedzialność odszkodowawczą pracowników wobec pracodawców
 • windykacja zaległych wynagrodzeń pracowniczych oraz należności stanowiących ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 • reprezentacja Klientów w postępowaniach mediacyjnych dotyczących roszczeń z zakresu prawa pracy
 • dochodzenie roszczeń na podstawie przepisów o tzw. zwolnieniach grupowych
 • wsparcie pracodawców przy kontrolach przeprowadzanych przez PIP

Procedura przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę

 • opracowywanie strategii przejścia zakładu pracy z perspektywy regulacji prawa pracy
 • tworzenie całokształtu dokumentacji związanej z przejściem zakładu pracy na nowego pracodawcę
 • reprezentacja pracodawców w rozmowach z pracownikami

Zbiorowe prawo pracy

 • wsparcie pracodawców w negocjacjach z organizacjami związkowymi przy tworzeniu wewnętrzny źródeł prawa pracy, w szczególności negocjowanie układów zbiorowych z organizacjami związkowymi
 • konsultowanie ze związkami zawodowymi środków prawnych podejmowanych przez pracodawcę wobec pracowników
Kontakt
Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu biznesowego z użytkownikami strony. Udostępnienie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Kancelarię TMH zawarto w Polityce prywatności.

Kancelaria Prawna TMH

Kancelaria Prawna TMH – Rzeszów
ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

Tel: (17) 307 07 66
Kancelaria Prawna TMH – Kraków
Rynek Dębnicki 6/3
30‑319 Kraków

Tel: (12) 307 09 88
Ocena Google
5.0
Na podstawie 113 recenzji
×