Prawo spółek

Działalność każdej spółki wymaga odpowiedniego zabezpieczenia od strony prawnej. Pomagamy naszym Klientom na każdym etapie – od założenia, przez rozwój, przekształcenia a na likwidacji kończąc.

Celem naszego wsparcia jest zawsze realizacja określnych celów. Doradzamy przy wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności i pomagamy w jej funkcjonowaniu. Wspieramy przy pozyskiwaniu finansowania zewnętrznego oraz wewnętrznego. Tworzymy koncepcje inwestycji. Dzięki naszemu doświadczeniu jesteśmy w stanie w optymalny sposób przygotować Państwa do planowanej transakcji i ją odpowiednio zabezpieczyć.

Wreszcie wspieramy też kadrę zarządzającą przy podejmowaniu decyzji oraz analizie ryzyk prawnych związanych z odpowiedzialnością członków zarządu i rady nadzorczej, w tym odpowiedzialnością związaną z informacjami poufnymi na rynku kapitałowym.

Zakładanie i likwidacja spółki

 • tworzenie umów spółki
 • rejestracja spółki w rejestrze przedsiębiorców
 • pomoc w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń i licencji
 • reprezentacja przed odpowiednimi organami administracji
 • tworzenie dokumentów związanych z bieżącym funkcjonowaniem spółki
 • pomoc przy likwidacji spółki

Transakcje M&A (fuzje i przejęcia spółek)

 • pomoc przy negocjacjach dotyczących planowanej transakcji
 • przygotowanie umów o poufności (NDA) i listów intecyjnych (term sheet)
 • pomoc w ustaleniu harmonogramu transakcji
 • tworzenie dokumentacji korporacyjnej
 • transakcje nabycia oraz sprzedaży przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz wybranych składników majątkowych (asset deals)

Przekształcenia i podziały spółek

 • doradztwo w przedmiocie zmiany formy prowadzonej działalności
 • pomoc w ustaleniu harmonogramu transakcji
 • tworzenie dokumentacji korporacyjnej

Informacje poufne na rynku kapitałowym oraz insider trading

 • doradztwo w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych
 • analiza odpowiedzialności związanej z wykorzystaniem informacji poufnych
 • reprezentacja przed Komisją Nadzoru Finansowego oraz prokuraturą

Obligacje

 • doradztwo w procesie emisji obligacji
 • dochodzenie wierzytelności z tytułu obligacji
 • reprezentacja Klientów przed emitentami i administratorami zabezpieczeń

Inwestycje kapitałowe

 • przygotowanie umów inwestycyjnych
 • organizacja due dilligence
 • zabezpieczenie transakcji
 • wsparcie start-upów

Regulacje menedżerskie 

 • tworzenie kontraktów menedżerskich
 • ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i „know-how”
 • przygotowywanie umów o zakazie konkurencji
 • analiza odpowiedzialności cywilnej i karnej
 • reprezentacja w postępowaniach z zakresu odpowiedzialności menedżerów
Kontakt
Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu biznesowego z użytkownikami strony. Udostępnienie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Kancelarię TMH zawarto w Polityce prywatności.

Kancelaria Prawna TMH

Kancelaria Prawna TMH – Rzeszów
ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

Tel: (17) 307 07 66
Kancelaria Prawna TMH – Kraków
Rynek Dębnicki 6/3
30‑319 Kraków

Tel: (12) 307 09 88
Ocena Google
5.0
Na podstawie 114 recenzji
×