ЯЦЕК СТЭМПЕНЬ

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na kierunkach: Administracja oraz Prawo. W 2016 r. rozpoczął aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Od 2019 r. radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych
w Warszawie. 

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, głównie w Urzędzie m.st. Warszawy (od stanowiska podinspektora do stanowiska zastępcy Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami) w ramach której zajmował się przede wszystkim tematyką podziałów nieruchomości, opłat adiacenckich, roszczeń związanych z odszkodowaniami mającymi swoje źródło w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Od pierwszego roku aplikacji radcowskiej do czerwca 2019 r. współpracował z największymi w Polsce kancelariami specjalizującymi się w dochodzeniu roszczeń mających swoje źródło w postanowieniach niedozwolonych (abuzywnych) zamieszczonych w umowach ubezpieczenia UFK (tzw. polisolokaty) oraz kredytów walutowych (CHF, USD, EURO, JPY). W trakcie dotychczasowej praktyki brał udział w kilkudziesięciu postępowaniach dotyczących umów kredytowych (w szczególności sprawy tzw. frankowiczów) na każdym etapie sprawy – zarówno w ramach postępowania przedsądowego jak i procedury sądowej.

Z Kancelarią TMH współpracuje od 2018 r. prowadząc sprawy związane z klauzulami niedozwolonymi. Z uwagi na miejsce prowadzenia postępowań sądowych na stałe zamieszkuje w Warszawie.

Posługuje się językiem angielskim. 

Zainteresowania zawodowe: prawo cywilne (w szczególności sprawy związane z nieruchomościami oraz sprawy związane z postanowieniami niedozwolonymi w umowach, sprawy o odszkodowania od jednostek samorządu terytorialnego mające swoje źródło w uchwalonych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego) oraz prawo administracyjne (przede wszystkim podziały nieruchomości, opłaty adiacenckie, odszkodowania za przejęcie własności nieruchomości lub jej części pod drogi publiczne).

Prywatnie entuzjasta biegania, gry w golfa oraz miłośnik bourbonu. Wolny czas poświęca „X muzie”.

Форма oбратной cвязи
Предоставленные Вами персональные данные будут обрабатываться с целью и в объеме, необходимом для ответа на запрос. Правовой основой для обработки в этом случае является ст. 6 абз. 1 букв. f GDPR, то есть законный интерес администратора в форме делового контакта с пользователями сайта. Предоставление Ваших персональных данных является добровольным, однако необходимо для рассмотрения Вашего дела. Более подробная информация об обработке Ваших персональных данных Юридической Компанией TMH приведена в Политике конфиденциальности.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ TMH

Kancelaria Prawna TMH – Rzeszów
ул. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

тел.: (17) 307 07 66
Kancelaria Prawna TMH – Kraków
Rynek Dębnicki 6/3
30‑319 Kraków

тел.: (12) 307 09 88
Google Рейтинг
5.0
На основе отзывов: 98
×