Współpraca z Kancelarią krok po kroku

W sytuacji, w której frankowicz zdecyduje się na podjęcie obrony swoich praw, warto w tym celu skontaktować się z adwokatami i radcami prawnymi specjalizującymi się w prowadzeniu sprawach frankowych, gdyż postępowania te są niezwykle złożone i skomplikowane. Warto wskazać, że każda umowa kredytowa jest inna, dlatego konieczne jest indywidualne podejście doświadczonego zespołu, który opracuje odpowiednią strategię działania, zminimalizuje ryzyko dla Klienta, jednocześnie zwiększając szanse na odzyskanie od banku pieniędzy. 

Kontakt z Kancelarią Prawną TMH i dostarczenie dokumentacji w celu jej analizy.

Kancelaria Prawna TMH posiada swoje biura w Krakowie i Rzeszowie, natomiast działa oraz prowadzi sprawy na terenie całej Polski. Skontaktować z Kancelarią można się zarówno telefonicznie pod numerami telefonów: +48 570 420 373, 12 307 09 88 oraz 17 307 07 66, jak i przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem: kancelaria@ktmh.pl.   

Każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia, dlatego też niezbędne jest przeprowadzenie dokładnej analizy dokumentacji dotyczącej umowy kredytu we frankach. 

Niezbędne dokumenty, a mianowicie: 

  1. umowa o kredyt, 
  2. regulamin kredytu, 
  3. ewentualnie zawierane z bankiem aneksy do umowy, 
  4. ostatni harmonogram płatności lub wskazanie aktualnego salda zadłużenia.

Dokumenty można dostarczyć do Kancelarii osobiście, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania, do biura w Krakowie mieszczącego się pod adresem ul. Rynek Dębnicki 6/3, 30319 Kraków oraz biura w Rzeszowie pod adresem ul. Dominikańska 1a, 35-077 Rzeszów. Dokumenty można przesłać również drogą mailową (w skanach) na adres: kancelaria@ktmh.pl. 

Dokonanie analizy dostarczonych dokumentów i przedstawienie rekomendacji przez Kancelarię.

Po dostarczeniu przez Klienta dokumentacji, adwokaci i radcowie prawni tworzący Kancelarię Prawną TMH dokonują jej kompleksowej i bezpłatnej analizy, a następnie przedstawiają każdemu Klientowi rekomendację dotyczącą ewentualnego wniesienia powództwa do sądu oraz informują o wszelkich ewentualnych ryzykach oraz kosztach związanych z prowadzeniem sprawy sądowej. 

Prowadzenie sprawy przez Kancelarię.

W przypadku pozytywnej rekomendacji rozpoczęcie współpracy z Kancelarią rozpoczyna się od podpisania umowy oraz pełnomocnictwa dla adwokata lub radcy prawnego specjalizującego się w sprawach frankowiczów. Prowadzenie sprawy obejmuje początkowo etap przedsądowy tj. wezwanie do zapłaty, ewentualnie zawezwanie do próby ugodowej, a następnie prowadzenie sprawy przed sądem, które połączone jest oczywiście z bieżącym informowaniem Klienta o aktualnym stanie sprawy. 

Wysokość wynagrodzenia Kancelarii jest ustalana indywidualnie z Klientem. Na wynagrodzenie Kancelarii składa się tzw. opłata wstępna za prowadzenie sprawy oraz (w przypadku wygrania sprawy) dodatkowe honorarium (tzw. wynagrodzenie success fee). 

Форма oбратной cвязи
Предоставленные Вами персональные данные будут обрабатываться с целью и в объеме, необходимом для ответа на запрос. Правовой основой для обработки в этом случае является ст. 6 абз. 1 букв. f GDPR, то есть законный интерес администратора в форме делового контакта с пользователями сайта. Предоставление Ваших персональных данных является добровольным, однако необходимо для рассмотрения Вашего дела. Более подробная информация об обработке Ваших персональных данных Юридической Компанией TMH приведена в Политике конфиденциальности.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ TMH

ул. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

тел.: (17) 307 07 66

Rynek Dębnicki 6/3
30‑319 Kraków

тел.: (12) 307 09 88

Google Рейтинг
5.0
На основе отзывов: 90
×