Rodzina i majątek

Relacje rodzinne stanowią bez wątpienia jedną z najważniejszych sfer życia każdego człowieka. Wzajemne oddziaływania pomiędzy członkami rodziny mają zarówno charakter osobisty (emocjonalny), jak i majątkowy. Dlatego też, przepisy powszechnie obowiązującego prawa w obszerny sposób regulują całokształt relacji zachodzących w ramach stosunków rodzinnych.

W związku z tym, że coraz częściej dochodzi do konfliktów rodzinnych, przedmiotowe spory stają się w wielu przypadkach przedmiotem postępowań sądowych. Do najczęściej pojawiających w praktyce spraw z zakresu prawa rodzinnego należą przede wszystkim sprawy o rozwód lub separację, o alimenty, o pozbawienie władzy rodzicielskiej oraz o uregulowanie kontaktów rodziców z małoletnimi dziećmi.

Prawnicy naszej Kancelarii od wielu lat pomagają osobom, które decydują się na ochronę swoich praw w relacjach rodzinnych. Posiadamy bogate doświadczenie w tego typu sprawach.

Warto jednocześnie zauważyć, że coraz więcej osób, w szczególności przedsiębiorców, podejmuje jeszcze za życia szereg kroków mających na celu zabezpieczenia ich majątku oraz rodziny na wypadek śmierci. W tym zakresie szczególnie istotne jest prawidłowe sformułowanie testamentu, którego treść pozwoli na sprawne przeprowadzenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku oraz dział spadku. Warto również skorzystać z możliwości, które daje instytucja zarządu sukcesyjnego, wprowadzona do polskiego porządku prawnego aby umożliwić przedsiębiorcom zaplanowanie i zorganizowanie sukcesji prowadzonego przez nich przedsiębiorstwa.

Nasza Kancelaria od wielu lat pomaga Klientom w licznych sprawach z zakresu prawa spadkowego takich jak w szczególności przygotowanie testamentu, postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku czy dochodzenie roszczenia o zachowek. Prawnicy Kancelarii specjalizują się również w regulacjach zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstw.

Rozwód i separacja oraz podział majątku wspólnego

 • reprezentacja Klientów w procesach o rozwód
 • doradztwo w postępowaniach o separację
 • przygotowywanie umów o podział majątku wspólnego małżonków
 • tworzenie strategii procesowej w postępowaniach sądowych o podział majątku pomiędzy byłymi małżonkami

Alimenty

 • analiza prawna spraw o alimenty
 • reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych o alimenty
 • negocjacje ugód i udział w postępowaniach mediacyjnych dotyczących ustalenia wysokości obowiązku alimentacyjnego

Władza rodzicielska i kontakty z dziećmi

 • tworzenie strategii postępowania o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • wsparcie Klientów w sprawach o uregulowanie kontaktów rodziców z małoletnimi dziećmi
 • doradztwo w postępowaniach mediacyjnych o uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi

Testamenty i zarząd sukcesyjny

 • przygotowywanie testamentów uwzględniających dyspozycje Klientów na wypadek śmierci
 • analiza spraw związanych z uznaniem osób za niegodne dziedziczenia
 • doradztwo w zakresie ustanowienia zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwa
 • wsparcie działań zarządcy sukcesyjnego

Stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku

 • analiza prawna spraw o stwierdzenie nabycia spadku
 • reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych o stwierdzenie nabycia spadku lub o dział spadku
 • wsparcie w negocjacjach związanych z podziałem masy spadkowej

Zachowek

 • sądowe dochodzenie roszczeń o zachowek w imieniu Klientów
 • analiza spraw o zachowek
Kontakt

Kancelaria Prawna TMH Rzeszów – Adwokat Tomasz Marek, Radca Prawny Marcin Hotel

ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

Tel: (17) 307 07 66

Ocena Google
5.0
Na podstawie 114 recenzji
×