+48 17 307 07 66

Prawo rodzinne

Prawnicy Kancelarii Prawnej TMH świadczą kompleksową obsługę prawną z zakresu prawa rodzinnego. Nasi adwokaci i radcowie prawni udzielają zarówno doraźnych porad prawnych, jak również podejmują się reprezentacji Klientów w postępowaniu przed sądem oraz w postępowaniu mediacyjnym w sferze życiowej obejmującej stosunki osobiste między małżonkami, rodzicami i dziećmi jak również stosunki majątkowe. Obsługa prawna prowadzona przez Kancelarię TMH obejmuje między innymi następujące dziedziny:

 

Rozwód i separacja

Prawnicy Kancelarii adwokacko-radcowskiej TMH posiadają duże doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw o rozwód oraz separację między małżonkami. Nasi Adwokaci i radcowie prawni reprezentują Klientów w postępowaniu przed sądami okręgowymi i sądami apelacyjnymi oraz w postępowaniu mediacyjnym między małżonkami. Adwokaci i radcowie prawni Kancelarii TMH w Rzeszowie posiadają zarówno doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw rozwodowych pomiędzy obcokrajowcami, jak również w zakresie spraw o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego. Prawnicy zdają sobie sprawę z faktu, że sprawy o rozwód i separację obciążone są szczególnym ładunkiem emocjonalnym, dlatego też, w oparciu o swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe, działają tak, aby pomóc Klientowi bezpiecznie i spokojnie przejść przez całe postępowanie.

 

Alimenty

Wskazać należy, iż obowiązek alimentacyjny może powstać nie tylko pomiędzy dziećmi a rodzicami, ale również pomiędzy samymi małżonkami, rodzeństwem oraz powinowatymi, gdyż roszczenia alimentacyjne nie są związane jedynie (choć w przeważającej mierze) ze stosunkiem pomiędzy rodzicami a dziećmi. Nasi adwokaci oraz radcowie prawni oferują swoim Klientom sporządzenie stosownych pozwów oraz odpowiedzi na pozew. Warto wskazać, iż postępowania, których przedmiotem są alimenty, obejmują zarówno sprawy o zasądzenie alimentów, obniżenie alimentów, podwyższenie alimentów, jak również, w przypadku zaistnienia przesłanek, uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Nasi prawnicy pomagają Klientom w obliczeniu wysokości należnych mu alimentów. Adwokaci i radcowie prawni tworzący Kancelarię Prawną TMH udzielają zarówno doraźnych porad prawnych, jak również podejmują się reprezentacji Klienta w postępowaniu sądowym oraz mediacyjnym.

 

Władza rodzicielska oraz kontakty z dziećmi

Prawnicy Kancelarii Prawnej TMH posiadają duże doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw o władzę rodzicielską oraz o ustalenie kontaktów z małoletnimi. Należy w szczególności wskazać, iż orzeczenia w zakresie władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z małoletnimi zapadają nie tylko w wyroku rozwodowym, ale stanowią również samodzielne rozstrzygnięcia w postępowaniu przed sądami rejonowymi. Adwokaci i radcowie prawni pomagają Klientom w przygotowaniu rodzicielskiego planu wychowawczego, który stanowi porozumienie między rodzicami w zakresie spraw małoletnich. Wskazać należy, iż sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej obejmują postępowanie w zakresie ograniczenia władzy rodzicielskiej, zawieszenia władzy rodzicielskiej, pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz przywrócenia władzy rodzicielskiej nad małoletnimi. Ponadto, w przypadku zaistnienia stosownych przesłanek, adwokaci i radcowie Kancelarii TMH pomagają przygotowywać wnioski w zakresie zmiany orzeczenia o władzy rodzicielskiej oraz o kontaktach z dziećmi. Kancelaria oferuje Klientom również pomoc w sprawach z zakresu egzekucji kontaktów z małoletnimi, gdyż zdarzają się sytuacje, w których działanie takie jest niezbędne dla dobra małoletnich, które jest głównym przedmiotem zainteresowania sądu w sprawach rodzinnych.

 

Ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa

Prawnicy tworzący Kancelarię Prawną TMH od wielu lat prowadzą sprawy z zakresu ustalenia i lub zaprzeczenia rodzicielstwa. Swoim Klientom oferują zarówno udzielenie jednorazowych porad prawnych, jak również reprezentację Klienta w postępowaniu sądowym. Wskazać należy, iż w prawie polskim obowiązuje domniemanie, zgodnie z którym ojcem dziecka jest ten, na którego wskazuje małżeństwo – mąż matki. Jednakże zdarzają się sytuacje, w których rodzice małoletniego nie są małżeństwem. Nasi adwokaci i radcowie prawni wyjaśniają rodzicom na czym polega procedura uznania dziecka, jakie są obowiązki i prawa wynikające z uznania dziecka, jak przedstawia się kwestia nazwiska małoletniego oraz przedstawiają najważniejsze różnicę pomiędzy uznaniem ojcostwa a przysposobieniem dziecka. Ponadto, wskazać należy, iż kwestia ustalenia ojcostwa obejmuje również sprawy związane z zaprzeczeniem ojcostwa oraz ustaleniem bezskuteczności uznania ojcostwa. W tym przypadku adwokaci i radcowie prawni Kancelarii TMH wyjaśniają Klientom jakie kwestie bada sąd w trakcie takiego postępowania, ze szczególnym naciskiem na termin, w którym można wystąpić ze stosownym powództwem.

 

Sprawy majątkowe między małżonkami

Należy podkreślić, że postępowanie o rozwód nie jest najczęściej ostatnim etapem rozstania między małżonkami. Po rozwodzie istnieje bowiem wiele spraw, w szczególności majątkowych, które należy uregulować. Najważniejszą kwestią jest podział majątku wspólnego stron. Wskazać należy, iż z chwilą zawarcia związku małżeńskiego miedzy małżonkami z mocy prawa powstaje małżeńska wspólność ustawowa, która z mocy prawa ustaje po rozwodzie. Adwokaci i radcowie prawni tworzący Kancelarię Prawną TMH w Rzeszowie oferują swoim Klientom sporządzenie oraz popieranie przed sądem wniosku o podział majątku, który w przypadku zaistnienia odpowiednich przesłanek może również zawierać wniosek o ustalenie nierównych udziałów w majątku małżonków, jak również rozliczenie nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny małżonków. Adwokaci i radcowie prawni tworzący Kancelarię Prawną TMH zdają sobie sprawę z faktu, iż majątkowe sprawy małżeńskie są szczególnie istotne dla Klientów oraz, że są szczególnie dla nich trudne, dlatego też działają tak, aby pomóc im przejść spokojnie i bezpiecznie przez całe postępowanie.

Kontakt

Kancelaria Prawna TMH
ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów
e-mail: kancelaria@ktmh.pl
tel: +48 17 307 07 66

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu i w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora w postaci kontaktu biznesowego z użytkownikami strony. Udostępnienie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże jest ono niezbędne do udzielenia odpowiedzi na pytanie. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Kancelarię TMH zawarto w Polityce prywatności.