Współpraca z Kancelarią krok po kroku

W sytuacji, w której konsument posiadający polisolokatę zdecyduje się na dochodzenie swoich praw, warto aby w tym celu skontaktował się wcześniej z adwokatami oraz radcami prawnymi specjalizującymi się w prowadzeniu spraw związanych z odzyskiwaniem należności z polisolokat. Polisy są bardzo różne, dlatego właśnie niezbędne jest przeprowadzenie analizy przez prawników posiadających doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych właśnie z polisolokatami. 

Kontakt z Kancelarią Prawną TMH i dostarczenie dokumentacji w celu jej analizy.

Kancelaria Prawna TMH posiada swoje biura w Krakowie i Rzeszowie. Niezależnie jednak od tego sprawy związane z dochodzeniem utraconych należności pieniężnych z tytułu inwestycji w polisolokaty prowadzone są przez naszych radców prawnych i adwokatów na terenie całej Polski, zatem nawet w przypadku zamieszkiwania poza tymi miastami zapraszamy wszystkich zainteresowanych współpracą z Kancelarią do kontaktu.

Skontaktować z Kancelarią można się zarówno telefonicznie pod numerami telefonów: +48 570 420 373, 12 307 09 88 oraz 17 307 07 66, jak i przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem: kancelaria@ktmh.pl.   

Każda sprawa wymaga indywidualnego podejścia, dlatego też niezbędne jest przeprowadzenie dokładnej analizy dokumentacji dotyczącej posiadanej przez klienta polisy. 

Niezbędne dokumenty, a mianowicie: 

  1. umowa o polisy, 
  2. rozliczenie z tytułu polisy;
  3. Ogólne Warunki Ubezpieczenia;
  4. aneks do polisy, jeśli był zawierany;
  5. wszelka korespondencja związana z polisolokatą;

można dostarczyć do Kancelarii osobiście, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania, do biura w Krakowie mieszczącego się pod adresem ul. Rynek Dębnicki 6/3, 30319 Kraków oraz biura w Rzeszowie pod adresem ul. Dominikańska 1a, 35-077 Rzeszów. Dokumenty można przesłać również drogą mailową (w skanach) na adres: kancelaria@ktmh.pl aby przyspieszyć procedowanie w sprawie.

Należy podkreślić, że czasami dla wstępnej oceny sprawy wystarcza przesłanie tylko części z wyżej wymienionych dokumentów, stąd też informacja w tym przedmiocie jest zawsze przekazywana każdemu Klientowi indywidualnie, w zależności od specyfiki konkretnej sprawy.

Dokonanie analizy dostarczonych dokumentów i przedstawienie rekomendacji przez Kancelarię.

Po dostarczeniu przez Klienta dokumentacji, adwokaci i radcowie prawni tworzący Kancelarię Prawną TMH dokonują jej kompleksowej i bezpłatnej analizy, a następnie przedstawiają każdemu Klientowi rekomendację dotyczącą ewentualnego wniesienia powództwa do sądu. 

Prowadzenie sprawy przez Kancelarię.

W przypadku pozytywnej rekomendacji rozpoczęcie współpracy z Kancelarią rozpoczyna się od podpisania umowy oraz pełnomocnictwa dla adwokata lub radcy prawnego specjalizującego się w sprawach polisolokat. Prowadzenie sprawy obejmuje początkowo etap przedsądowy tj. wezwanie do zapłaty, ewentualnie zawezwanie do próby ugodowej, a następnie prowadzenie sprawy przed sądem, które połączone jest oczywiście z bieżącym informowaniem Klienta o aktualnym stanie sprawy. 

Wysokość wynagrodzenia Kancelarii jest ustalana indywidualnie z Klientem. Na wynagrodzenie Kancelarii składa się opłata wstępna za prowadzenie sprawy oraz w przypadku wygrania sprawy dodatkowe honorarium (tzw. wynagrodzenie success fee). 

Kontakt

Kancelaria Prawna TMH Rzeszów – Adwokat Tomasz Marek, Radca Prawny Marcin Hotel

ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

Tel: (17) 307 07 66

Ocena Google
5.0
Na podstawie 117 recenzji
×