Blog - Andrzej Polak

Od 2019 roku aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywał w trakcie studiów w renomowanych rzeszowskich kancelariach prawnych oraz jako konsultant i członek zarządu Uniwersyteckiej Poradni Prawnej działającej przy WPiA UR. Prelegent ogólnopolskich konferencji naukowych. Obronił pracę magisterską z zakresu publicznego prawa gospodarczego, pt.: „Wybrane modele ochrony tajemnic przedsiębiorstwa z uwzględnieniem tajemnicy bankowej”.

W ramach Kancelarii prawnej TMH zajmuje się głównie prawem handlowym, w ramach którego jego szczególną uwagę zajmuje prawo spółek (przekształcenia podmiotowe przedsiębiorstw, transakcje zbycia udziałów, podwyższanie kapitału zakładowego). Ponadto koordynuje kwestie związane z legalizacją pobytu i zatrudnianiem cudzoziemców, ze szczególnym uwzględnieniem udzielania zezwoleń na pobyt i pracę oraz zezwoleń na pobyt w celu prowadzenia działalności gospodarczej

Biegle włada językiem angielskim.

Zainteresowania zawodowe: publiczne prawo gospodarcze oraz bieżąca obsługa prawną podmiotów gospodarczych, szeroko rozumiane prawo cywilne, prawo pracy, prawo administracyjne (postępowania przed urzędami regulacyjnymi).

Zainteresowania prywatne: entuzjasta geopolityki, muzyki klasycznej i elektronicznej oraz kuchni azjatyckiej. W czasie wolnym poświęca się kinu europejskiemu i literaturze reportażowej. Miłośnik kawy.

Ostatnie publikacje:

Odpowiedzialność wykonawcy instalacji fotowoltaicznej

Postęp w dziedzinie nowych technologii związanych z ekologią i środowiskiem w ostatnich latach dokonuje się skowo. Ma na to wpływ, między innymi, polityka środowiskowa państwa, która jest umotywowana koniecznością przeciwdziałania

Więcej »

Pozew 24 Emisje – jak się bronić?

W ostatnim czasie w mediach głośno stało się o sprawach związanych z pozwami cywilnymi wytaczanymi przez spółkę 24 Emisje sp. z o.o., która jest wydawcą takich czasopism jak „Słowo Krakowa”,

Więcej »

Upadłość konsumencka, a kredyt we frankach

W poprzednim wpisie na temat upadłości konsumenckiej poruszona została kwestia związana z oddziaływaniem upadłości na małżeństwo i skutki, jakie ogłoszenie upadłości rodzi w związku z majątkiem małżonków. Równie istotna jest także kwestia

Więcej »

Jakie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa?

W zmieniającym się świecie, gdzie technologia, komputeryzacja i automatyzacja pracy postępuje bardzo dynamicznie, zmienia się wartościowanie dóbr występujących w obrocie gospodarczym. Dawniej, siłę przedsiębiorstw liczyło się w sile (i liczbie)

Więcej »

Ogłoszenie upadłości a majątek wspólny małżonków

Postępowanie w sprawie ogłoszenia upadłości i sama upadłość – niezależnie czy to osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka), czy też upadłość przedsiębiorcy niesie daleko idące i rozległe skutki

Więcej »

Ochrona dóbr osobistych osoby prawnej

Walor osobowości prawnej rodzi doniosłe skutki prawne zarówno w sferze prawa cywilnego materialnego jak i procesowego, a samo istnienie osób prawnych i ich funkcjonowanie w obrocie prawnym ma uzasadnienie praktyczne

Więcej »
Kontakt

Kancelaria Prawna TMH Rzeszów – Adwokat Tomasz Marek, Radca Prawny Marcin Hotel

ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

Tel: (17) 307 07 66

Ocena Google
5.0
Na podstawie 117 recenzji
×