Blog

Kolejne unieważnienie kredytu Własny Kąt hipoteczny od PKO BP

W dniu 9 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny (słynny wydział frankowy) wydał wyrok w którym uznał, że umowa kredytu w frankach Własny Kąt hipoteczny jest nieważna. Kredyt był oferowany przez Bank PKO BP.

Jest to już kolejne orzeczenie potwierdzające wadliwość oferowanego produktu finansowego i to, że mamy do czynienia z toksycznym kredytem.

Zgodnie z § 5 pkt 3 umowy kredyt mógł być wypłacony:

1) w walucie wymienialnej – na finansowanie zobowiązań za granicą i w przypadku

zaciągnięcia kredytu na spłatę kredytu walutowego;

2) w walucie polskiej – na finansowanie zobowiązań w kraju. W przypadku określonym w ust. 3 pkt 2 zastosowanie miał mieć kurs kupna dewiz (aktualna Tabela kursów) obowiązującyw PKO BP SA w dniu realizacji zlecenia płatniczego.

W umowie nie oznaczono sposobu ustalania kursów poszczególnych walut i było uregulowane wewnętrznymi aktami banku. Zapisy umowy dawały zatem bankowi dowolność z w określaniu po jakim kursie wypłacić kredyt. To z kolei oznacza, ze bank samodzielnie mógł decydować o wysokości zobowiązania kredytobiorcy. Tego typu postanowienia stanowią niedozwolone postanowienia umowne i nie wiążą konsumenta. Z uwagi natomiast na fakt, że dotyczą one głównego przedmiotu umowy, ich wadliwość pociąga za sobą nieważność całej umowy.

Pomogliśmy już wielu osobom uwolnić się od kredytu frankowego. Jeżeli bliżej interesuje Państwa ta tematyk, zachęcamy do zapoznania się z szerszym tekstem na ten temat: Kredyty frankowe Rzeszów.

Jeżeli zainteresował Państwa opisany wyżej temat, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią (tel.: +48 17 307 07 66, +48 12 307 09 88 lub e-mail: kancelaria@ktmh.pl) oraz do umówienia spotkania w biurze Kancelarii w Rzeszowie lub Krakowie. Istnieje także możliwość udzielenia pomocy zdalnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość (tj. telekonferencja lub wideokonferencja).

Kontakt

Kancelaria Prawna TMH Rzeszów – Adwokat Tomasz Marek, Radca Prawny Marcin Hotel

ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów

Tel: (17) 307 07 66

Ocena Google
5.0
Na podstawie 117 recenzji
×